41 terms

Kurmanji Kurdish - Baran Rizgar Lesson 9a - Numbers

Vocabulary from Baran Rizgar's "Learn Kurdish" / "Dersên Kurdî."
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

sifir (, nîn, tune)
0
yek
1
du (, dudu, dido)
2
sê (, sisê)
3
çar
4
pênc
5
şeş
6
heft
7
heşt (, heyşt)
8
neh
9
deh
10
yazdeh (, yanzdeh)
11
dozdeh (, donzdeh)
12
sêzdeh
13
çardeh
14
pazdeh (, panzdeh)
15
şazdeh (, şanzdeh)
16
hevdeh (, huvdeh)
17
hejdeh (, hîjdeh)
18
nozdeh
19
bîst
20
sih (, sî, sîh)
30
sih û yek
31
çil (, çel)
40
pêncî
50
şêst
60
heftê
70
heştê (, heyştê)
80
not (, nod)
90
sed
100
sed û yek
101
sed û dozdeh
112
sed û bîst
120
sed û bîst û yek
121
du sed
200
sê sed
300
hezar
1.000
du hezar û pênc sed û çil û sê
2.543
deh hezar (, lek)
10.000
pênc sed hezar (, kirûr)
500.000
milyon
1.000.000