19 terms

Irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Oifig an an leasphríomhoide
Deputy principals office
Seomra foirne
Staff room
Leabharlann
Library
Locair scoile
School lockers
Páirc imirthe
Pitch
Seomra fraincíse
French room
Seomra lóin
Lunch room
Seomra tíreolaíochta
Geography room
Cistin
Kitchen
Seomra ríomhaire
Computer room
Cúirt cispheile
Basketball court
Seomra adhmadóireachta
Woodwork room
Oifig an prhíomhoide
Principles office
Seomra páidreacha
Prayer room
Oifig an rúnaí
Receptionists officice
Halla spóirt
Sports hall
Seomra ceoil
Music room
Seomra folctha
Bath room
Seomra na gcotaí
Cloak room
OTHER SETS BY THIS CREATOR