23 terms

időhatározók

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

for
óta(időtartam)
since
óta(időpont)
ever
valaha
never
soha
already
már (kijelentő mondatban)
yet
még/már (kérdő/tagadó mondatban)
just
éppen most
always
mindig is / mindig
so far
eddig
recently
mostanában
lately
az utóbbi időben
at the moment
ebben a pillanatban
at present
jelenleg
these days
ezekben a napokban
usually
rendszerint, általában
often
gyakran
sometimes
néha
rarely
ritkán
every day
minden nap
every week
minden héten
every months
minden hónapban
every year
minden évben
in the evenings
esténként
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...