Svenska språkets ursprung och historia

STUDY
PLAY
Var bodde indoeuropeerna?
Vid Svarta havet
När talades indoeuropeiska?
2000 f.Kr.
När talades urgermanska?
400 f.Kr. - 200 e.Kr.
Vilka språk är nordgermanska?
Isländska, Norska, Svenska, Danska
När talades urnordiska?
200-800 e.Kr.
Vad kallas den äldre runraden som bestod av 24 runor?
Futhark
Vad är arvord?
Gamla ord som till exempel sol, måne, sitta, stå, mor, far.
Vilken tid hör ihop med runsvenska?
800-1225
Kristna missionärer kom till Sverige på 800- talet. De talade...
latin och de förde in ord som berörde kyrkan. Även grekiska ord dök upp.
När blev det svenska skriftspråket till?
800-1000. Först runor. Sedan latinska bokstäver, samma som idag.
När talades fornsvenska?
1225-1526
Vilken text inleder fornsvenskan?
Äldre västgötalagen. Den var skriven med latinska bokstäver.
Vad är lånord?
Ord som lånas in från andra språk
Varför var Hansan viktig?
Handelsförbundet spred tyska språket. Vi fick in ord om handel och yrken.
Vilken period räknas som äldre nysvenska?
1526-1732
Vilken text inleder äldre nysvenskan?
Nya testamentet och Gustav Vasas Bibel.
Vad var det som gjorde att stavningen började diskuteras?
Boktryckningen ökade och texter spreds mer.
När blev svenskan riksspråk?
Under äldre nysvenskan. Dialekten som talas av rika i Mälardalen blir det som räknas.
Inom vilka områden har vi fått många franska lånord?
Förnäma ord inom kultur.
Vilken period räknas som yngre nysvenska?
1732-1906
Vilken text inleder den yngre nysvenskan?
Then Swänska Argus
Vad hände under den svenska stavningsreformen 1906?
Stavningen med v och t förenklades
Vad bidrog masskommunikationen med radio och tv till?
Att språket blev mer likt i Sverige. Talspråket påverkade skriftspråket.
Vad betyder det att verbböjningen i numerus försvann?
Att de olika ändelserna på verbet för en eller flera personer försvann.