Irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Eolaíocht
science
Tíreolaíocht
geography
ceol
music
Corpoideachas
P.E
Matamaitic
maths
Ríomhairí
computers
Teicneolaíocht
technology
Staidéar gnó
business
Fraincís
French
Stair
history
Béarla
English
Spáinnis
Spanish
creideamh
religion
Tíos/eacnamaíocht bhaile
home economics
Gearmáinis
German
Gaeilge
Irish
Ealaín
art
seomra gleasta
changing room
halla spóirt
sports hall
linn snámha
swimming pool
deacair
difficult
easca
easy
suimiúil
interesting
áireamhán
calculator
leadránach
boring
Meánscoil
secondary school
Gaelscoil
irish school
Bunscoil
primary school
Freastlaím
i attend
Déanaim
i do
léim
i read
Téim
i go
Tosaíonn
i started
Críochnaíonn
i finish
...
...
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.