21 terms

Cwrs Madog 2017 Lefel 6 Uned 8

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ar-lein
online
Celtaidd
Celtic
cyfansoddi
to compose
dan orchymyn
under orders
delwedd
image
delweddau
images
ffraeth
witty
gwenwyn
poison
gwledd
feast
gwŷr
men
llenyddiaeth
literature
llu
force
llwyth
tribe
llys
court
peiriant
engine
pennaeth
chieftain
perthyn i
to belong to
rhyfela
to wage war
Swydd Efrog
Yorkshire
tawelwch
silence
trysorau llenyddol
literary treasures
OTHER SETS BY THIS CREATOR