NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Amado V. Hernandez
 2. Jose Garcia Villa
 3. Arsobispo Jose Angel Rodriguez
 4. Antionio Molina
 5. Angel S. Nakpil
 1. a Sa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973
 2. b pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles sa larangan ng maikling katha at tula
 3. c sa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building
 4. d tinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya
 5. e nagtayo ng Konserbatoryo ng Musika sa Maynila noong 1742

5 Multiple choice questions

 1. isang nobelista, makata at mambabalarila. Obramaestra niya ang nobelang Banaag at Sikat.
 2. nakilala noong dekada 70 bilang mga manlililok tungkol sa relihiyon at kasaysayan
 3. sumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa wiking Ingles na pinamagatang A Child of Sorrow
 4. Pambansang Alagad ng Sining sa Musika noong 1976 dahil sa kanyang kahusayan sa pag-awit ng opera
 5. nagdisenyo ng Quiapo Church

5 True/False questions

 1. Leandro V. Locsinnagdisenyo ng gusali ng Cultural Center of the Philippines

        

 2. Damian DomingoFirst Great Filipino Painter

        

 3. P. Castaneda at Julian Felipemga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol

        

 4. GUillermo Tolentinoisa sa pinakamahusay na manlililok na Pilipino. Siya ang gumawa ng tanyag na Oblation na makikita sa University of the Philippines sa Diliman

        

 5. Jose Corazon de Jesuspinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles sa larangan ng maikling katha at tula