NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Miguel Pamintuan de Leon o Mike de Leon
 2. Damian Domingo
 3. Antionio Molina
 4. Lope K. Santos
 5. Eduardo Castillo at Solomon Saprid
 1. a tanyag na cinematographer na nagprodyus ng pelikulang Maynila: Sa mga Kuko ng Liwanag
 2. b isang nobelista, makata at mambabalarila. Obramaestra niya ang nobelang Banaag at Sikat.
 3. c Sa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973
 4. d nakilala noong dekada 70 bilang mga manlililok tungkol sa relihiyon at kasaysayan
 5. e First Great Filipino Painter

5 Multiple choice questions

 1. "henyo" sa paglalaro ng chess, itinanghal siya bilang Asia's First International Grand Master sa larong ito
 2. nagpinta ng Spolarium
 3. isa ding magaling na direktor ng mga pelikulang tulad ng Muro-Ami, Sa pusod ng Dagat, Jose Rizal at iba pa
 4. tinaguriang birtuso sa musikang Pilipino
 5. tinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya

5 True/False questions

 1. Marcelo AndoyNaging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan

        

 2. Carlos "Botong" Franciscosiya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo

        

 3. Arsobispo Jose Angel Rodrigueztinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya

        

 4. P. Castaneda at Julian Felipenakilala sa buong mundo bilang "Prima Ballerina", sya ay isa sa pinakamahusay sa pagsasayaw ng ballet

        

 5. Leandro V. LocsinSa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973