NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jose Corazon de Jesus
 2. Antionio Molina
 3. Arsobispo Jose Angel Rodriguez
 4. Marilou Diaz-Abaya
 5. Damian Domingo
 1. a nagtayo ng Konserbatoryo ng Musika sa Maynila noong 1742
 2. b First Great Filipino Painter
 3. c Sa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973
 4. d isa ding magaling na direktor ng mga pelikulang tulad ng Muro-Ami, Sa pusod ng Dagat, Jose Rizal at iba pa
 5. e mas kilala sa pangalang Huseng Batute, siya ay tinaguriang Hari ng Balagtasan noong 1920s. Isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang tulang Isang Punungkahoy.

5 Multiple choice questions

 1. direktor ng Wanted: Perfect Mother, Insiang at Tinimbang Ka Ngunit Kulang
 2. mga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol
 3. gumuhit ng Christian Virgins Exposed to Populace na umani ng mga tagumpay sa paligsahang pandaigdig
 4. siya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo
 5. Naging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan

5 True/False questions

 1. Juan J. Nakpilnagdisenyo ng Quiapo Church

        

 2. Liza Macuja - Elizaldenakilala sa buong mundo bilang "Prima Ballerina", sya ay isa sa pinakamahusay sa pagsasayaw ng ballet

        

 3. Carlos "Botong" Franciscosiya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo

        

 4. Francisca Reyes-Aquinosa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building

        

 5. Angel S. Nakpilnagdisenyo ng Quiapo Church