NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Lope K. Santos
 2. Damian Domingo
 3. Zoilo Galang
 4. Efren "Bata" Reyes
 5. Miguel Pamintuan de Leon o Mike de Leon
 1. a siya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo
 2. b tanyag na cinematographer na nagprodyus ng pelikulang Maynila: Sa mga Kuko ng Liwanag
 3. c isang nobelista, makata at mambabalarila. Obramaestra niya ang nobelang Banaag at Sikat.
 4. d sumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa wiking Ingles na pinamagatang A Child of Sorrow
 5. e First Great Filipino Painter

5 Multiple choice questions

 1. mga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol
 2. nagdisenyo ng Quiapo Church
 3. tinaguriang birtuso sa musikang Pilipino
 4. Pambansang Alagad ng Sining sa Musika noong 1976 dahil sa kanyang kahusayan sa pag-awit ng opera
 5. tinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya

5 True/False questions

 1. Arsobispo Jose Angel Rodrigueztinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya

        

 2. Eugene Torrenagpinta ng Spolarium

        

 3. Florentino Collantesisang nobelista, makata at mambabalarila. Obramaestra niya ang nobelang Banaag at Sikat.

        

 4. Antionio Molinanagpinta ng Spolarium

        

 5. Carlos "Botong" Franciscosiya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo