NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Francisca Reyes-Aquino
 2. Ishmael Bernal
 3. Angel S. Nakpil
 4. Arsobispo Jose Angel Rodriguez
 5. Marilou Diaz-Abaya
 1. a Most Outstanding Filmmaker ayon sa Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Idinerek niya ang pelikulang Pagdating sa Dulo
 2. b natatanging Pilipino sa larangan ng sayaw. Siya ang nagtatag ng Filipiniana Dance Troupe
 3. c isa ding magaling na direktor ng mga pelikulang tulad ng Muro-Ami, Sa pusod ng Dagat, Jose Rizal at iba pa
 4. d sa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building
 5. e nagtayo ng Konserbatoryo ng Musika sa Maynila noong 1742

5 Multiple choice questions

 1. nakilala sa paggawa ng myural; isa sa kanyang obra-maestra ang mural na makikita sa Manila City Hall na may pamagat na Filipino Struggles through History
 2. direktor ng Wanted: Perfect Mother, Insiang at Tinimbang Ka Ngunit Kulang
 3. nagpinta ng Spolarium
 4. Naging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan
 5. gumuhit ng Christian Virgins Exposed to Populace na umani ng mga tagumpay sa paligsahang pandaigdig

5 True/False questions

 1. P. Castaneda at Julian Felipemga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol

        

 2. Damian DomingoFirst Great Filipino Painter

        

 3. Antionio MolinaSa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973

        

 4. Marcelo San Agustintinaguriang birtuso sa musikang Pilipino

        

 5. Efren "Bata" Reyessiya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo