NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Arsobispo Jose Angel Rodriguez
 2. P. Castaneda at Julian Felipe
 3. Eduardo Castillo at Solomon Saprid
 4. Angel S. Nakpil
 5. Jose Corazon de Jesus
 1. a nakilala noong dekada 70 bilang mga manlililok tungkol sa relihiyon at kasaysayan
 2. b nagtayo ng Konserbatoryo ng Musika sa Maynila noong 1742
 3. c sa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building
 4. d mga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol
 5. e mas kilala sa pangalang Huseng Batute, siya ay tinaguriang Hari ng Balagtasan noong 1920s. Isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang tulang Isang Punungkahoy.

5 Multiple choice questions

 1. Naging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan
 2. gumuhit ng Christian Virgins Exposed to Populace na umani ng mga tagumpay sa paligsahang pandaigdig
 3. siya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo
 4. First Great Filipino Painter
 5. Most Outstanding Filmmaker ayon sa Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Idinerek niya ang pelikulang Pagdating sa Dulo

5 True/False questions

 1. Carlos "Botong" Franciscosiya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo

        

 2. Leandro V. LocsinSa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973

        

 3. Marcelo San Agustintinaguriang birtuso sa musikang Pilipino

        

 4. Juan J. Nakpilnagdisenyo ng Quiapo Church

        

 5. Eugene Torrenagpinta ng Spolarium