NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Felix Resurreccion Hidalgo
 2. Miguel Pamintuan de Leon o Mike de Leon
 3. Jose Corazon de Jesus
 4. Jose Garcia Villa
 5. Damian Domingo
 1. a First Great Filipino Painter
 2. b tanyag na cinematographer na nagprodyus ng pelikulang Maynila: Sa mga Kuko ng Liwanag
 3. c pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles sa larangan ng maikling katha at tula
 4. d gumuhit ng Christian Virgins Exposed to Populace na umani ng mga tagumpay sa paligsahang pandaigdig
 5. e mas kilala sa pangalang Huseng Batute, siya ay tinaguriang Hari ng Balagtasan noong 1920s. Isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang tulang Isang Punungkahoy.

5 Multiple choice questions

 1. isa ding magaling na direktor ng mga pelikulang tulad ng Muro-Ami, Sa pusod ng Dagat, Jose Rizal at iba pa
 2. Pambansang Alagad ng Sining sa Musika noong 1976 dahil sa kanyang kahusayan sa pag-awit ng opera
 3. isang nobelista, makata at mambabalarila. Obramaestra niya ang nobelang Banaag at Sikat.
 4. direktor ng Wanted: Perfect Mother, Insiang at Tinimbang Ka Ngunit Kulang
 5. isa sa pinakamahusay na manlililok na Pilipino. Siya ang gumawa ng tanyag na Oblation na makikita sa University of the Philippines sa Diliman

5 True/False questions

 1. Florentino Collantesisang nobelista, makata at mambabalarila. Obramaestra niya ang nobelang Banaag at Sikat.

        

 2. Arsobispo Jose Angel Rodrigueznagtayo ng Konserbatoryo ng Musika sa Maynila noong 1742

        

 3. Juan Lunanagpinta ng Spolarium

        

 4. Eugene Torrenagpinta ng Spolarium

        

 5. Efren "Bata" Reyesnakilala sa paggawa ng myural; isa sa kanyang obra-maestra ang mural na makikita sa Manila City Hall na may pamagat na Filipino Struggles through History