NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jovita Fuentes
 2. Damian Domingo
 3. P. Castaneda at Julian Felipe
 4. Miguel Pamintuan de Leon o Mike de Leon
 5. Lope K. Santos
 1. a isang nobelista, makata at mambabalarila. Obramaestra niya ang nobelang Banaag at Sikat.
 2. b mga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol
 3. c tanyag na cinematographer na nagprodyus ng pelikulang Maynila: Sa mga Kuko ng Liwanag
 4. d First Great Filipino Painter
 5. e Pambansang Alagad ng Sining sa Musika noong 1976 dahil sa kanyang kahusayan sa pag-awit ng opera

5 Multiple choice questions

 1. mas kilala sa pangalang Huseng Batute, siya ay tinaguriang Hari ng Balagtasan noong 1920s. Isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang tulang Isang Punungkahoy.
 2. nakilala sa paggawa ng myural; isa sa kanyang obra-maestra ang mural na makikita sa Manila City Hall na may pamagat na Filipino Struggles through History
 3. kilala sa sagisag na Kuntil Butil ang sa obra-maestra nitong Sa Lumanag Simbahan
 4. tinaguriang birtuso sa musikang Pilipino
 5. tinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya

5 True/False questions

 1. Juan J. Nakpilsa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building

        

 2. Antionio MolinaSa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973

        

 3. Francisca Reyes-Aquinonatatanging Pilipino sa larangan ng sayaw. Siya ang nagtatag ng Filipiniana Dance Troupe

        

 4. Angel S. Nakpilnagdisenyo ng Quiapo Church

        

 5. Felix Resurreccion Hidalgogumuhit ng Christian Virgins Exposed to Populace na umani ng mga tagumpay sa paligsahang pandaigdig

        

Create Set