57 terms

Träna subtantivets fyra former

STUDY
PLAY
flickan, flickor, flickorna
en flicka (1)
lampan, lampor, lamporna
en lampa (1)
båten, båtar, båtarna
en båt (2)
stolen, stolar, stolarna
en stol (2)
bananen, bananer, bananerna
en banan (3)
mobilen, mobiler, mobilerna
en mobil (3)
knät, knän, knäna
ett knä (4)
hjärtat, hjärtan, hjärtana
ett hjärta (4)
huset, hus, husen
ett hus (5)
läraren, lärare, lärarna
en lärare (5)
tiden, tider, tiderna
en tid (3)
människan, människor, människorna
en människa(1)
sättet, sätt, sättena
ett sätt (5)
tinget, ting, tingena
ett ting (5)
regeringen, regeringar, regeringarna
en regering (2)
pengen, pengar, pengarna
en peng (2)
kronan, kronor, kronorna
en krona (1)
året, år, åren
ett år (5)
polisen, poliser, poliserna
en polis (3)
undersökningen, undersökningar, undersökningarna
en undersökning (2)
mannen, män, männen
en man
landet, länder, länderna
ett land
tidningen, tidningar, tidningarna
en tidning
jobbet, jobb, jobben
ett jobb (5)
delen, delar, delarna
en del (2)
kvinnan, kvinnor, kvinnorna
en kvinna (1)
svensken, svenskar, svenskarna
en svensk (2)
miljonen, miljoner, miljonerna
en miljon (3)
skolan, skolor, skolorna
en skola (1)
fängelset, fängelsen, fängelsena
ett fängelse (4)
dagen, dagar, dagarna
en dag (2)
företaget, företag, företagen
ett företag (5)
ledaren, ledare, ledarna
en ledare (5)
chefen, chefer, cheferna
en chef
eleven, elever, eleverna
en elev (3)
folket, folk, folken
ett folk (5)
partiet, partier, partierna
ett parti (3)
veckan, veckor, veckorna
en vecka (1)
lönen, löner, lönerna
en lön (3)
bilen, bilar, bilarna
en bil (2)
valet, val, valen
ett val (5)
ungdomen, ungdomar, ungdomarna
en ungdom (2)
barnet, barn, barnen
ett barn (5)
miljarden, miljarder, miljarderna
en miljard (3)
politikern, politiker, politikerna
en politiker (5)
lagen, lagar, lagarna
en lag (2)
regeln, regler, reglerna
en regel (3)
staten, stater, staterna
en stat (3)
brottet, brott, brotten
ett brott (5)
gången, gånger, gångerna
en gång (3)
saken, saker, sakerna
en sak (3)
helgen, helger, helgerna
en helg (3)
skatten, skatter, skatterna
en skatt (3)
bråket, bråk, bråken
ett bråk (5)
priset, pris, prisen
ett pris (5)
gruppen, grupper, grupperna
en grupp (3)
förslaget, förslag, förslagen
ett förslag (5)