วันและสีประจำวัน

วันและสีประจำวัน
STUDY
PLAY
Hello, my class. How are you ?
สวัสดีชั้นเรียนของฉัน สบายดีไหม?
Today, I'm going to talk about day and colors.
วันนี้ครูจะสอนเรื่องวันและสีประจำวันกันนะค่ะ
OK. Let's start with the vocabularies!
เริ่มเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะ
Are you ready ?
พร้อมหรือยังค่ะ
1.Sunday is red.
1.วันอาทิตย์ สีแดง
2.Monday is yellow.
2.วันจันทร์ สีเหลือง
3.Tuesday is pink.
3.วันอังคาร สีชมพู
4.Wednesday is green.
4.วันพุธ สีเขียว
5.Thursday is Orange.
5.วันพฤหัสบดี สีส้ม
6.Friday is blue.
6.วันศุกร์ สีฟ้า
7.Saturdays is purple.
7.วันเสาร์ สีม่วง
Understand?
เข้าใจนะค่ะ
Let's do the exercise!
เรามาทำแบบฝึกหัดกันเถอะ
What's color of Sunday?
It's_______
วันอาทิตย์ สีอะไรค่ะ
What's color of Monday?
It's_______
วันจันทร์ สีอะไรค่ะ
What's color of Tuesday?
It's_______
วันอังคาร สีอะไรค่ะ
What's color of Wednesday?
It's_______
วันพุธ สีอะไรค่ะ
What's color of Thursday?
It's_______
วันพฤหัสบดี สีอะไรค่ะ
What's color of Friday?
It's_______
วันศุกร์ สีอะไรค่ะ
What's color of Saturday?
It's_______
วันเสาร์ สีอะไรค่ะ
Very good!
เก่งมากค่ะ
Don't Forget to review the lesson.
อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะค่ะ
Thank you for attention, see you again next time.
ขอบคุณสำหรับความสนใจ พบกันอีกครั้งในครั้งต่อไปค่ะ