46 terms

Verbs - slovesa

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

cook
vařit
go to work
jít do práce
drive a car
řídit auto
sit down
posadit se
give
dát
have breakfast
snídat
brush my hair
česat se
get dressed
obléct se
have a shower
sprchovat se
listen to music
poslouchat hudbu
do the washing
prát
do the washing up / wash the dishes
mýt nádobí
wake up
probudit se
make my bed
ustlat postel
take the bus
jet autobusem
do DIY jobs
kutit
do gardening
zahradničit
stand up
vstát (ze židle)
eat
jíst
think
myslet
do the shopping
dělat nákup
wash the car
mýt auto
sweep the floor
zametat
have lunch
obědvat
phone
telefonovat
read
číst
look
podívat se
speak
mluvit
drink
pít
watch TV
dívat se na televizi
do housework
dělat domácí práce
laugh
smát se, řehtat se
go to bed
jít do postele
smile
usmívat se
write
psát
do the washing up
mýt nádobí
brush my teeth
čistit si zuby
set the table
prostřít
get up
vstávat
clear the table
sklidit stůl
do homework
dělat domácí úkoly
sleep
spát
cut
stříhat
tidy the house
poklidit doma věci
use a computer
používat počítač
pay
platit

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.