41 terms

Latvian week of Feb 25

latvian
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

mājaslapa
homepage
vientulie vecaki
single parent
taisnigi
fair
salīdzinājumā ar...
In connection with...
caurspīdīgs
transparent
atkritumi
trash
caur
through
nabadzība
poverty
caurlaide
pass, badge
inde
poison
indīgs
poisonous
saindēties
to get poisoned
piesārņojums
pollution
piesārnot
to pollute
ipašibas
character, properties
kādreiz
sometimes
atkarigs no (ka?)
dependent on xxx
atkarība
dependence
izskats
appearance
izskatities
to look, to appear
piedalities
to participate
Lai + imperative
Let xxx (verb)
nomitne
camp
dulls
crazy
veļas mašina
washing machine
priekšstats
impression
ienist
to hate
sameklēt
to find
atrisināt
to resolve
pacietība
patience
patiesība
truth
patiesībā
in reality, actually
pateicība
thanks
atgadināt
to remind
es nešaubos, ka...
I have no doubt that...
drošsirdīgs
brave
līdztiesības
equal rights
vienlidzigi
equality
plaisa
gap
iedomāties
to imagine
patlaban
at this time