Cymraeg - Diwylliant Cymru, Welsh Culture - Completed: ||

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Y Sioe Frenhinol
The Royal Welsh Show
Unigryw
Unique
Cerdd dant
Performing poetry to music
Traddodiadol
Traditional
Amrywiaeth
Variety
Oedolion
Adults
Henach
Older
Dros y canrifoedd
Over the centuries
Corau
Choirs
Yr Eisteddfod
The Eisteddfod
Cymro neu Cymraes
Welshman or Welshwoman
Mae pawb yn canu 'Hen Wlad Fy Nhadau' cyn gemau rygbi
Everyone sings 'Land of my Father's' before rugby games
Prifysgolion
Universities
Barddoniaeth
Poetry
Chwedlau fel Branwen
Myths like Branwen
Mae llawer o chwedlau yn y Mabinogion - mae'n llyfr
There are lots of myths in the Mabinogion - it's a book