25 terms

Ang Populasyon ng Pilipinas

Disclaimer: I don't own anything. Everything is from the book "Ang Bayan Kong Pilipinas" Ikalawang Edisyon.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

populasyon
Ang bilang ng mga tao sa isang lugar
National Statistics Office (NSO)
Ahensiyang nangangasiwa sa pagtatala ng bilang sa isang bansa
National Statistical Coordination Board (NSCB)
Ahensiyang pamamahagi ng impormasyon tungkol sa bilang ng tao sa bansa
Distribusyon
Ang tawag sa pagkahatihati ng populasyong naninirahan sa isang pook
Rehiyon 4-B (CALABARZON)
Ang rehiyong may pinakamalaking bilang ng tao sa bansa
CAR
Ang rehiyong may pinakakaunti na bilang ng tao sa bansa
Densidad
Tinutukoy ang dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kuwadrado
NCR
Ang rehiyong may pinakamakapal na dami ng tao sa bansa
Lambak ng Cagayan o Rehiyon 2
Ang rehiyong may pinakamababa na kapal ng tao sa bansa
300
Ang sapat na dami ng tao sa bawat kilometro kuwadrado
Pook-urban
Itong klase ng lugar ay may populasyon na umaabot sa 1000 o higit pang katao sa bawat kilometro kuwadrado, cementado ang kalye, maraming mga paraalan at iba pang mga gusali, oportunidad para sa trabaho atbp.
Pook-rural
Itong klase na lugar ay may maraming bakanteng lupa, ang mga tao ay mga minero, mangingisda, magsasaka, magtrotroso atbp.
Mga Suliranin
Mayroon ito sa dalawang klase ng lugar
Komposisyon ng Populasyon
Ang pagsusuri ng bilang ng tao na naninirahan sa bansa
lalake; babae
Mas malaki ang kabuuang bilang ng ________ kaysa sa _________. [Kasarian.]
Batang henerasyon
Mga edad ng 1-19
Hanapbuhay
Kung mas malaki ang populasyon ng taong edad 1-19, ay mas maraming manggagawa o __________.
Batang henerasyon
Saan maggaling ang mga susnod na pinuno sa ating bansa?
Dahil dito manggagaling ang ating mga bagong pinuno at ang mga manggagawa
Bakit importante na ang bilang ng tao sa bansa ay may mas madaming tauhan sa edad na 1-19?
Wika, Edukasyon, Pangkat-Etniko at Relihiyon
Iba Pang Salik sa Pagtataya ng Populasyon sa bansa?
Tagalog; 21 485 927
Anong pangkat-etniko ang pinakamadami? Ano ang bilang nito?
Katoliko; 61 862
Anong relihiyon ang pinakamataas? Ano ang bilang nito?
Jehovah's Witnesses; 380 059
Anong relihiyon ang pinakamababa? Ano ang bilang nito?
Commission on Population (POPCOM)
Ito'y isang sangay ng DOH na siyang inaatsan magtaguyod ng mag programang pang-pamilya
Yamang-tao
Pinaka-importanteng yaman sa isang bansa
OTHER SETS BY THIS CREATOR