11 terms

#15 - Deialog

The dialogue from Uned 15 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Mae Ffred ar bigau'r drain.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Sut aeth y dosbarth?
How did the class go?
Ofnadwy
Terrible
Does neb yn cael siarad Saesneg o gwbwl
Noone's allowed to speak English at all
Beth wyt ti'n ei feddwl?
What do you mean?
Dyw'r tiwtor ddim yn mynd i siarad gair o Saesneg â ni
The tutor isn't going to speak a word of English with us
Beth? Dim un gair?
What? Not one word?
Wel, ambell waith
Well, occasionally
Dim ond os bydd eisiau
Only when necessary
Ydy'r dysgwyr eraill yn poeni?
Are the other learners worried?
Ydyn
Yes they are
Maen nhw ar bigau'r drain hefyd
They're on tenterhooks too