184 terms

How soon will we measure in metric?

STUDY
PLAY
unified
egységesített
for most of us
a legtöbbünk számára
antiquated
régimódi
crazyquilt
kusza
hodgepodge
zavarodottság
customarily
szokásos
employ
alkalmaz
ounce
uncia
apothecaries
gyógyszerész
consider
belegondolni
tons
tonnák
wheat
búza
barrel
hordó
ranges
terjed vmettől vmeddig
quarts
negyedek
to say nothing of
nem beszélve róla
mile
mérföld
furlongs
barázdák
chain
lánc
rod
pálca
roughly
durván
confusingly
tetejében, zavarosan
nautical mile
tengeri mérföld
carat
karát
gloriously
fennséges
mingle-mangle
kuszaság
muddle
mocsár
assorted
válogatott
forearm
alkar
cubit
könyök
fingertip
ujjhegy
to cubit
könyök alapján
Noah's Ark
noé bárkája
confusion
zűrzavar
vary in
különbözik
moreover
azonkívül
decree
határoz, dönt
sacred
szent
forbidden
tiltott
incidentally
mellékesen
grains
szemek, darabok
barleycorn
árpaszem
derive
származik
tiny
apró
seed
csíra
via
át, keresztül
coincidence
véletlen, egybeesés
in any case
mindenesetre
fundamental
alapvető
established
megalapozott
span
arasz
present-day
napjaink
ear
kalász
standardized
szabványos, egységes
bid
ajánlat
pass out
kijönni
service
mise
obtain
megkap
lawful
törvényes
seafaring men
tengerjáró emberek
outstretched
kinyújtott
acre
ár (mértékegység)
amount
összeg
plowed
felszántott
yoke
iga
oxen
ökör
unwieldy
esetlen
makeshift
tákolmány
led
vezetett
desire
kívánság, elhatározás
proposed
tervezett
ferment
erjedés, izgalom
upsurge
fellendüléd, feltörés
remarkable
jelentős
devise
kitalál, kidolgoz
keystone
zárókő
spring from
származik
approve
helyesel
meridian
délkör
determine
elhatároz
surveyor
ellenőr
plague
pestis, bosszant
set out
közzétesz
hostility
viszály
peasant
paraszt
arrest
letartóztatás
treason
árulás
volume
térfogat
unit
egység
mass
tömeg
prefix
előtag, beszúr
thus
tehát, így
subdivision
felosztás
intimately
bensőségesen
related
kapcsolódó
available
felhasználható
consistent
megegyező
host
tömeg, házigazda
conversion
átváltozás
grand
fő, nemes
coherent
összefüggő
issue
eredmény
modified
módosított
expanded
kiterjesztett
ampere
amper
formerly
korábban
centigrade
hőmérséklet
redefine
újra fogalmaz
accuracy
pontosság
wavelength
hullámhossz
emitted
sugárzott
rapid
gyors, sebes
root
gyökér
spread
elterjed, kitár
inhabitant
lakos
repeatedly
ismételten
embrace
választ
nevertheles
mindazonáltal
representative
jellemző
endorse
jóváhagy
permanent
állandó
declare
kijelent
welter
zűrzavar, háborgás
attempt
kísérlet, merénylet
compulsory
kötelező
ditty
dalocska
entitled
jogosult
stanza
versszak
scheme
táblázat, terv
worship
imádás
citizen
állampolgár
trump
harsona
merit
érdemel
testify
bizonyít
accustomed
megszokott
process
folyamat
agitation
nyugtalanság
isolated
elszigetelt
huge
hatalmas
corporation
vállalat
spurred
ösztökélt, sarkantyús
label
címke
voluntary
akaratos,önkéntes
require
követel
mandatory
megbízott
observer
megfigyelő
predominantly
túlnyomórészt
forecast
előrejelzés
legislation
törvényhozás
exclusively
kizárólagosan
pill
tabletta
skis
síléc
hypodermics
bőr alatti, injekció
displacement
elmozdítás, vízkiszorítás
luggage
csomag
carob
szentjánoskenyérfa
knuckles
ujjperc
sensible
értelmes
decad
évtized
rood
kereszt
basis
alap
provide
adott
gradually
fokozatosan
besides
azonkívül
join
csatlakozik
preferred
jobban szeretett
officially
hivatalosan
receive
elfogad
recently
mostanában
pamphlets
füzetek
adopted
örökbe fogadott
carry on
folytat
numeral
számnév
branches
fürtök, lomb
metric
metrikus, méter rendszerű
accept
elfogad
changeover
helycsere
agree
egyetért
distance
távolság
engineer
mérnök
familiar
családias
stated
megállapított
overseas
tengeren túl, külföldi
ale
világos sör