Nonverbális kommunikáció

STUDY
PLAY
kinezikus jelek
mozgásos jelek, pl. gesztusok
proxemika
a tér használata kommunikációs célokra, térközszabályozás
taktilis jelek
érintésen alapuló kommunikáció
vokális jelek
hangsúly, hanglejtés, szünet, beszédtempó
ikonikus jelek
a tárgyakban rejlő szimbolizmus (ékszerek, hajviselet, öltözködés...)
kronémikus jelek
az idő kommunikációs célokra történő felhasználása, az idő, mint kommunikáció