129 terms

09 Science and technology

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

natural science
természettudomány
study of the universe
az univerzum tanulmányozása
rule
szabály
logic
logika
astrology
asztrológia
medicine
orvostudomány
molecular biology
molekuláris biológia
space research
űrkutatás
genetic engineering
génsebészet
information technology
információs technológia
nuclear engineering
atomtechnológia
open up the universe
az univerzum megnyílik
prevent hereditary diseases
megelőzi az öröklődő betegségeket
improve telecommunications
fejleszti a telekommunikációt
improve the security of sg
javítja vmi biztonságát
produce nuclear energy
atomenergiát termel
help cure illnesses
segít betegségeket gyógyítani
solve a problem
megoldja a problémát
search for sg
keres vmit
carry out experiments
kísérleteket hajt végre
pocket calculator
zsebszámológép
user manual
használati útmutató
warranty
garancia
photocopier
fénymásoló
light bulb
villanykörte
typewriter
írógép
microscope
mikroszkóp
copy
másol
print (out)
(ki)nyomtat
astrophysics
asztrofizika
World Wide Web (the Web, www)
Világháló (a Háló, WWW)
economy
gazdaság
business
üzlet
space exploration
űrkutatás
communication
kommunikáció
telecommunications
telekommunikáció
telegraph
távíró
mobile phone/cell phone
mobiltelefon
satellite
műhold
cable
kábel
portable
hordozható
online
hálózati kapcsolatban
home page
honlap
website
weblap
via
vmin keresztül
e-commerce
internetes kereskedelem
e-banking
internetes bank
chat
chatel
chat room
chat-szoba / beszélgető szoba
play computer games
számítógépes játékokat játszik
write / send / receive e-mails
e-mailt ír / küld / kap
server
szerver / szolgáltató
access
hozzáférés
download / upload
letölt / feltölt
answerphone
üzenetrögzítő
fax machine
fax
camcorder
videó kamera
remote control
távirányító
do research
kísérletezik
life in space
élet az űrben
under extreme weather conditions
extrém időjárási körülmények között
scientific magazine / article
tudományos magazin /cikk
industry
ipar
Industrial Revolution
ipari forradalom
mass production
tömegtermelés
steam engine
gőzmozdony
genetic engineering
génmanipuláció
printing
nyomtatás
save
ment
redo / undo
ismét / töröl
paste
beilleszt
cut
kivág
closed-circuit
zárt rendszerű
database
adatbázis
misuse of information
információval való visszaélés
mouse
egér
keyboard
billentyűzet
monitor
képernyő
hardware / software
hardver / szoftver
click on an icon / a link
egy ikonra / linkre kattint
snail mail
posta
type
gépel
edit
szerkeszt
word processor
szövegszerkesztő
connect to the Internet
kapcsolódik az Internethez
keyword
kulcsszó
log in
belép
password
jelszó
network
hálózat
floppy disc
floppy lemez
document
dokumentum
search engine
keresőprogram
surf / browse the Internet
szörföl / keresgél a neten
press a button
megnyom egy gombot
switch on
bekapcsol
switch off
kikapcsol
cursor
kurzor
printer
nyomtató
memory
memória
cybercriminal
cyberbűnözö
hacker
hacker
virtual reality
virtuális valóság
virus
vírus
attack
megtámad
spam
spam
delete
töröl
store data
adatokat tárol
rewind
visszateker
record
felvételt készít
play
lejátszik
pause / stop
megállít
set
beállít
plug in
bedugja a csatlakozót
build a website
weboldalt készít
power supply
tápegység
high technology
csúcstechnológia
state-of-the-art
legfejlettebb
volume
hangerő
tuning
kereső
counter
számláló
be out of order
nem működik
discover
felfedez
invent
feltalál
battery
elem
invention
találmány
discovery
felfedezés
automatic
automata
wireless
vezeték nélküli
experiment
kísérlet
OTHER SETS BY THIS CREATOR