43 terms

Latvian - Phrases of Time

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bieži
Often
Pēc
After
Vēl
Still
Vel
Late
Šodien
Today
Gads
Year
Parīt
The day after tomorrow
Dažreiz
Sometimes
Nekad
Never
Vakar
Yesterday
Jau
Already
No rīta
AM
Pusdienā
Noon
Pēcpusdienā
Afternoon
Pusnaktī
Midnight
Naktī
Night
Vakarā
Night
Rīt
Tomorrow
Laiks
Time
Nākošreiz
Next time
Nedēļa
Week
Drīz
Soon
Nesen
A little bit ago
Agrāk
Earlier
Kādreiz
Once
Nākamreiz
Next time
Aizvakar
The day before yesterday
Tagad
Now
Pašlaik
Now
Brīvdiena
Free day
Rīts
Morning
Drīz
Soon
Reti
Seldom
Vakars
Evening
Tagadne
Present
Šogad
This year
Pagātne
Past
Šoziem
This winter
Pagājušais gads
Last year
Vispirms
First
Tad
Then
Pēc tam
After that
Beidzot
Finally