13 terms

Arbetsmarknad

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

fackförening
förening där de som arbetar kan vara med i. fackföreningen försöker förbättra lön, arbetsmiljö osv.
Arbetstagare
Den som arbetar och får lön
Arbetsgivare
Den som behöver arbetskraft
Arbetsmarknad
Den marknad där arbetskraft säljs
Bristyrke
Yrke där det behövs fler som arbetar
jordbruk
den som som odlar, en bonde.
Skogsbruk
Den som jobbar med att fälla skog
Avlönat arbete
Man får lön får det man gör
Lön
Man får betalt för det man gör
informell sektor
(här. den del av arbetsmarknaden som inte är betald)
Formell
(här: den del av arbetsmarknaden som är betald)
Högkonjunktur
är det när det går bra i ekonomin och många har arbete
Lågkonjunktur
är det när det går dåligt i ekonomin och många är arbetslösa.