12 terms

Biologi 7.1

STUDY
PLAY
nervimpuls
Svaga elektriska signaler som sänds mellan nervceller och som innehåller information.
synaps
Kopplingar mellan olika nervceller där nervsignalerna överförs.
centrala nervsystemet
Består av hjärnan och ryggmärgen.
perifera nervsystemet
Kroppens alla övriga nerver, som går till och från hjärna och ryggmärg.
självständiga nervsystemet
De delar av nervsystemet som vi inte kan påverka med vår vilja och som bland annat styr hjärtats slag och muskler i tarmar och blodkärl.
storhjärna
Består av två halvor, höger och vänster hjärnhalva. I den yttre delen av storhjärnan finns hjärnbarken, och den inre delen består mest av nervtrådar och kallas märg.
hjärnhinnor
Omger och skyddar hjärnan.
hjärnbark
Storhjärnans yttre del, som vi tänker med och som innehåller hela vårt medvetande. Den är 2-4 mm tjock och innehåller alla nervcellskroppar.
hjärnbalk
Består av cirka 500 miljoner nervtrådar som förbinder vänster och höger hjärnhalva.
hjärnstam
Den nedre delen av hjärnan som styr många automatiska funktioner som andning, kroppstemperatur och blodcirkulation.
lillhjärnan
Finns i hjärnans bakre del. Den kontrollerar vår balans och samordnar våra muskelrörelser.
reflex
Utnyttjar "snabbkopplingar" i ryggmärgen som gör att nervimpulserna tar en genväg till musklerna utan att först passera hjärnan.