7 terms

Biologi 7.2

STUDY
PLAY
hjärncentra
Ett ______ är ett område i hjärnan som är specialiserat på vissa uppgifter.
sensorisk nerv
Leder nervimpulser in till hjärnan.
motorisk nerv
Leder impulser ut från hjärnan
korttidsminne
Kallas också arbetsminne, är när vi till exempel lägger ett telefonnummer på minnet i några sekunder.
långtidsminne
De minnen som lagras i hjärnan under en längre tid.
hippocampus
Den del av hjärnan som är viktig för att minnen ska kunna lagras in i hjärnan
savant
Människor som har hjärnor som kan minnas i princip hur mycket som helst.