7 terms

Biologi 1.1

STUDY
PLAY
biologi
Läran om livet och handlar om allt levande.
organism
Alla levande varelser kallas gemensamt för ________.
DNA
Det kemiska ämne som våra arvsanlag består av
Klorofyll
Det gröna färgämne som gör att fotosyntesen kan ske.
fotosyntes
Den kemiska reaktion som omvandlar solenergi till glukos (socker) och syre.
cellandning
Vid förbränningen frigörs energi ur mat med hjälp av syre.
ozon
Gasen _____ bildas av syre högt uppe i atmosfären som ett skyddande lager mot solens skadliga ultravioletta strålning