5 terms

Biologi 1.2

STUDY
PLAY
cellmembran
Runt celler finns en tunn hinna.
cellkärna
Den del som styr cellen. Där finns arvsanlagen, DNA.
artnamn
Olika arter har olika namn, det kallas för...
bastard
En ________ är en blandning mellan olika arter, ofta djur.
fossil
Ett avtryck eller förstenade spår av liv i berg.