4 terms

Biologi 1.4

STUDY
PLAY
släktträd
I ett _______ kan man visa hur livet har utvecklats och nya arter bildats.
fosterutveckling
Under _________ utvecklas livet från befruktningen till födseln.
domäner
Organismerna är indelade i tre grupper som kallas _______
eukaryot
__________ organismer har cellkärna. Dit hör svampar, gröna organismer och djur.