8 terms

Biologi 1.5

STUDY
PLAY
hypotes
En _______ är en genomtänkt gissning om hur någonting är eller vad som ska hända utifrån vår kunskap och våra erfarenheter.
fauna
En bok om djur.
flora
En bok om växter.
zoologi
Läran om djur.
botanik
Läran om växter.
bioteknik
________ är när vi på olika sätt har nytta av mikroorganismer.
myter
_______ är saker vi tror som inte är bevisade vetenskapligt
pseudovetenskap
Inom _____________ påstår man avsiktligt saker som inte är vetenskapligt bevisade, eller som ibland till och med är motbevisade.