60 terms

HV1 - Unit 6 - Lesson 1, 2 and 3

STUDY
PLAY
beat (to)
verslaan
cheer on (to)
aanmoedigen
expect (to)
verwachten
finish (to)
eindigen
horse-riding
paardrijden
incredible
ongelooflijk
in front
vooraan
medal
medaille
nervous
zenuwachtig
PE (Physical Education)
gymles
pool
zwembad
previously
eerer, voorheen
shout (to)
schreeuwen
stay (to)
blijven
swimmer
zwemmer
take part
deelnemen, meedoen
wake up (to)
wakker worden
watch (to)
kijken
wheelchair
rolstoel
wish (to)
wensen
against
tegen
audience
publiek
confused
verward
decide (to)
besluiten
deserve (to)
verdienen
district
wijk
dozen
dozijn
game
wedstrijd
jump (to)
springen
kick (to)
schoppen
large
groot
manage (to)
erin slagen
match
wedstrijd
miss (to)
missen
nearly
bijna
pitch
sportterrein, veld
reach (to)
bereiken
spectacular
spectaculair
twice
twee keer, dubbel
when
toen
achievement
prestatie
athlete
atleet / sporter
become (to)
worden
calendar
kalender, agenda
compete (to)
strijden
course
baan
depend (to)
ervan afhangen
discover (to)
ontdekken
distance
afstand
event
onderdeel (van een sport)
forwards
vooruit
hold (to)
vasthouden
mixed
gemengd
position
positie, houding
represent (to)
vertegenwoordigen
still
toch
track
renbaan, racebaan
treat
traktatie
up
omhoog
viewers
kijkers

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.