ECON - Bankenkrise (DE-HU)

STUDY
PLAY
Zahlungsbilanz-Vorschlag
fizetési mérlegre vonatkozó javaslat
finanzieller Beistand
pénzügyi támogatás
(s) Doppelpack (Zweierpaket)
kettes csomag
Bankenunion
bankunió
gemeinsamer Aufsichtsmechanismus
egységes felügyeleti machanizmus
gemeinsame Abwicklungsbehörde
egységes szanálási hatóság
gemeinsames Einlagensicherungssystem
egységes betétbiztosítási rendszer
Aufsichtsstelle
felügyeleti hatóság
gemeinsamer Abwicklungsfonds
egységes szanálási alap
Bankenabwicklung
bankszanálás
Rekapitalisierungsbedarf
feltőkésítési igény
Zahlungsbilanzinstrument
fizetési mérleg támogatási mechanizmus
Mittel besichern
pénzeszközöket garantál
Beteiligungsschlüssel
hozzájárulási kulcs
Abwicklung
szanálás (resolution)
Sanierung
szanálás (recovery)
Eigenkapitalforderung
saját tőkére vonatkozó követelmény
"Bail-in"-Instrument
adósságleírási eszköz
Bonitätsbeurteilung
hitelképesség-vizsgálat
Solvenz
szanálás
erstattungsfähige Einlage
jogosult betét
OTHER SETS BY THIS CREATOR