35 terms

Calculations Unit 18 Love 3

STUDY
PLAY
calculation
arvestus, rehkendus
calculate
arvestama, rehekendama
expense
kulutus, kulu
stingy
ihne
useless
kasutu
piggy bank
hoiupõrsas
gift token
kinkekaart
earn
teenima
sum
summa
good at sums
arvutamises tugev olema
do sums
rehkendama, arvutama
double
kahekordistama
subtract
lahutama
formula
valem, reegel
multiply by
korrutama
add
liitma
sum total
kogusumma
income
sissetulek
average
keskmine
weekly
nädalane
babysit
lapsehoidjaks olema
choc
chocolate
cupcake
korvike (kook)
equal
võrdne
equally
võrdselt
go hunting
jahil käima
antelope
antiloop
hanger
riidepuu
furious
maruvihane
graph
graafik
disturb
segama, häirima
tear tore torn
rebima
shake shook shaken
raputama, sakutama
bite bit bitten
hammustama
attack
ründama
OTHER SETS BY THIS CREATOR