29 terms

podstawowe przymiotniki (angielski)

STUDY
PLAY
bad
zły
good
dobry
big
duży
small
mały
dangerous
niebezpieczny
safe
bezpieczny
dirty
brudny
clean
czysty
easy
łatwy
difficult
trudny
empty
pusty
full
pełny
expensive
drogi
cheap
tani
far
daleki
near
bliski
fast
szybki
slow
powolny
high
wysoki
short
niski;krótki
hot
gorący
cold
zimny
long
długi
old
stary
new
nowy
rich
bogaty
poor
biedny
strong
silny
weak
słaby
OTHER SETS BY THIS CREATOR