20 terms

4an och 7ans tabell

STUDY
PLAY
Algoritm
Uppställning
Faktor
de tal du multiplicerar
Svaret i en multiplikation
Produkt
4*7
28
4*3
12
10*7
70
40
10*4
2*4
8
2*7
14
56
7*8
4*4
16
49
7*7
4*6
24
7*6
42
63
7*9
20
5*4
7*5
35
4*9
36
32
4*8
21
7*3