16 terms

Gaeilge

Ceisteanna
STUDY
PLAY
Tacaíocht
Support
Tslí bheatha
Occupation
Díogras
Affection
Rinne sé tacaíocht liom
He stood by me
Níos fearr arís
Better still
Gnó
Business
Tiontaítear
Convert/flip/translate
Bunoscionn
Upside down
Tiontaítear saol riley bunoscionn
...
Treithe
Trait
Nuair a bhí me ag fas suas
When I was growing up
Léirmheastoir
Critic
Réir
Wish
Ró dhéanach
...
Coscáin
Breaks
Tiomanaí
Driver
OTHER SETS BY THIS CREATOR