16 terms

Gaeilge

Ceisteanna
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Tacaíocht
Support
Tslí bheatha
Occupation
Díogras
Affection
Rinne sé tacaíocht liom
He stood by me
Níos fearr arís
Better still
Gnó
Business
Tiontaítear
Convert/flip/translate
Bunoscionn
Upside down
Tiontaítear saol riley bunoscionn
...
Treithe
Trait
Nuair a bhí me ag fas suas
When I was growing up
Léirmheastoir
Critic
Réir
Wish
Ró dhéanach
...
Coscáin
Breaks
Tiomanaí
Driver