112 terms

#14 - Geirfa 8 i 14

Geirfa y cwrs ers y sesiwn adolygu diwetha / All the course vocabulary since the last revision session
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

symud
to move
gogledd
north
de
south
dwyrain
east
gorllewin
west
diawl
devil
rhwng
between
jiw, jiw!
well I never
angel
angel
tan
until
drws nesa i
next door to
drwg
bad
amser
when (1)
pan
when (2)
lico
to like (1)
hoffi
to like (2)
moyn
to want (1)
eisiau
to want (2)
hoff o
fond of
llaeth
milk
siwgwr
sugar
rhywbeth
something
colli
to lose
pwysau
weight
a finne
and me
canu
to sing
trïal
to try
gardd
garden
cymdeithasu
to socialise
ysgafn
light
mab
son
merch
daughter
brawd
brother
chwaer
sister
teulu
family
munud
minute
pen tost
headache
newid
change
ar ôl
after
cael
to have
cwpanaid
a cuppa
syniad
idea
dere!
come!
paid!
don't!
becso
to worry
Beth sy'n bod?
What's the matter?
gwallt
hair
trwyn
nose
coes
leg
bol
belly
dannedd
teeth
tafod
tongue
cefn
back
llygad
eye
llygaid
eyes
pen-glin
knee
pen-gliniau
knees
gwddwg
throat
gŵr
husband
gwraig
wife
gallu
to be able to
amser
time
clywed
to hear
ymarfer
to practice
deall
to understand
cwt
tail
cariad
love
rhieni
parents
nabod
to know a person
oed/oedran
age
eto
again/yet
neu
or
mawr
big
bach
small
pen-blwydd
birthday
eleni
this year
llynedd
last year
clust
ear
braich
arm
troed
foot
dant
tooth
cwsg
sleep
tost
ill / sore
a dweud y gwir
to tell the truth
annwyd
cold
peswch
cough
syched
thirst
mêl
honey
am beidio
for not
peth
thing
gorau
best
yn ôl
back / according to
popeth yn iawn
everything's fine
meddyg
doctor
chwaith
either
gwell
better
sâl
ill
hiraeth
homesickness
chwarter wedi
quarter past
chwarter i
quarter to
hanner awr wedi
half past
ugain munud wedi
twenty past
hanner dydd
midday
canol nos
midnight
bron yn
nearly
newydd droi
just turned
marcie
about
ar ei ben
exactly
cofio
to remember
am
at
newydd
just
dechrau
to start