20 terms

Nederlands

Woordenschat x
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

toeslaan
het krijgt je te pakken
aanwakkeren
sterker maken
vrijwel
bijna
speculeren
geloven dat iets mogelijk is
lonken
steeds verliefd naar iemand kijken
van invloed zijn op
iets wat een verandering veroorzaakt
talloos
heel veel
roekeloos
zonder na te denken gevaarlijke dingen doen
massaal
met z'n allen
de vandaal
iemand die zomaar dingen kapot maakt
afstand doen van iets
iets wat van jou is opgeven
namelijk
te weten
de staat
het land
recht hebben op iets
iets volgens afspraak mogen of moeten krijgen
bescheiden
klein
het personeel
alle personen die ergens in dienst zijn
de oud-medewerker
een medewerker van vroeger
het dagblad
een krant die iedere dag verschijnt
de amateur
iemand die iets voor zijn plezier doet
het portret
een tekening of een schilderij van een persoon