albanian common phrases

STUDY
PLAY
Tungjatjeta
hello
Mirpafshim
goodbye
Mirëmëngjes
good morning
Mirëmbëma
good evening
Natën e mirë
good night
po
yes
jo
no
zoti
mr.
zonjë
mrs.
Si jeni?
How are you?
Jam mirë, faleminderit.
Fine, Thanks.
Faleminderit
thanks
do shihemi
see you later
shihemi së shpejti
see you soon
shihemi nesër
see you tomorrow