24 terms

Llenyddiaeth Gymraeg: Y Cerddi

Bardd, thema, ffurf a mesur yr wyth cerdd sydd angen eu dysgu ar gyfer arholiad Haen Sylfaenol Llenyddiaeth Gymraeg TGAU.
STUDY
PLAY
Natur a Dynoliaeth
Ym mha thema mae'r gerdd 'Y Llwynog'?
R. Williams Parry
Pwy ysgrifennodd 'Y Llwynog'?
Natur a Dynoliaeth
Ym mha thema mae 'Y Môr'?
Einir Jones
Pwy ysgrifennodd 'Y Môr'?
Ieuenctid
Ym mha thema mae 'Glas'?
Dic Jones
Pwy ysgrifennodd 'Delyth fy merch'?
Bryan Martin Davies
Pwy ysgrifennodd 'Glas'?
Ieuenctid
Ym mha thema mae 'Delyth fy merch'?
Nesta Wyn Jones
Pwy ysgrifennodd 'Gail fu farw'?
TH Parry-Williams
Pwy ysgrifennodd 'Tŷ'r Ysgol'?
Pigo Cydwybod
Ym mha thema mae 'Tŷ'r Ysgol'?
Pigo Cydwybod
Ym mha thema mae 'Gail fu farw'?
Cymru a Chymreictod
Ym mha thema mae 'Colli Iaith'?
Harri Webb
Pwy ysgrifennodd 'Colli Iaith'?
Cymru a Chymreictod
Ym mha thema mae '11.12.82'?
Iwan Llwyd
Pwy ysgrifennodd '11.12.82'?
Cerdd rydd, soned
Beth yw mesur 'Y Llwynog'?
Penrhydd
Beth yw mesur 'Y Môr'?
Penrhydd
Beth yw mesur 'Glas'?
Penrhydd
Beth yw mesur 'Gail fu farw'?
Cerdd rydd
Beth yw mesur 'Colli Iaith'?
Penrhydd
Beth yw mesur '11.12.82'?
Englyn (cerdd gaeth)
Beth yw mesur 'Delyth fy merch'?
Cerdd rydd (Soned)
Beth yw mesur 'Tŷ'r Ysgol'?