27 terms

Week 27 Latvian

Week of March 20
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

audžuvecāki
foster parents (or step parents)
piemērs
example
piemēroti
appropriate
mērīt
to measure
izmers
size (clothing size)
uzskats
perception
caurredzamība
transparency
izbēgt no (ka?)
to escape, to run away
izvairities no (ka?)
to avoid
necilvecigs
inhumane
lūgt Dievu
to pray to God
miljards
billion
miljons
million
ziedot
to donate
ziedojumi
donations
pierast
to get used to
pieņemt
to accept
gudrs
smart
tiesa
true
taisnība
truth
līdzjūtība
sympathy
veids
form, way
panākt
to succeed
busim godigi
Let's be honest
bažas
worries
atturēt
to withhold
pārvarēt
to overcome