Piiririkkuja kinnipidamine

Term
1 / 43
Seis! Eesti Piirivalve!
Click the card to flip 👆
Terms in this set (43)
Käed selja taha!
Ma pean tegema läbivaatust!Я должен Вас досмотреть (обыскать)!Käed kõrvale!Руки в стороны!Jalad harki!Ноги врозь!Jalad kokku!Ноги вместе!Tõuske püsti!Поднимайтесь!Istuge!Садитесь!Kõverdage vasak (parem) jalgСогните левую (правую) ногу!Paigaldan käeraudu!Надеваю наручники!Eemaldan käeraudu!Снимаю наручники!Aeglaselt pöörake selg!Медленно повернитесь спиной!Peo(pesa)d ülespoole!Ладони вверх!Pöidlad ülespoole!Большие пальцы вверх!Näidake peo(pesad)Покажите ладони!Mis on Teil taskudes?Что у Вас в карманах?Käed taskust välja!Руки из карманов!Liikuge (minge) ettepoole!Двигайтесь (идите) вперёд!Minge puu juurde!Подойдите (идите) к дереву!Rind vastu puud!Прижмитесь (грудью) к дереву!Varbad väljapoole!Носки в стороны!Kõrgemale! Kõrgemini!Выше!Laiemale!Шире!Korrake!Повторите!Tuleb patrullauto ja Teie sõidate meiega kordinile!Сейчас приедет патрульная машина и Вы поедете с нами на кордон!Mida Te siin teete?Что Вы здесь делаете?See on keelatud ala!Это запретная зона!See on piiriala!Это пограничная зона!Minge palun piiriribalt eemale!Отойдите, пожалуйста, от пограничной полосы!Kaks (kolm) sammu tagasi! Viis sammu tagasi!Два (три) шага назад! Пять шагов назад!See on piiriala!Это пограничная зона!Teie rikkusite Eesti Vabariigi riigipiiri!Вы нарушили пограничный режим Эстонской Республики!Näidake palun oma dokumendid!Покажите, пожалуйста, свои документы!Kas Teil on isikut tõendav dokument / pass?У Вас есть удостоверение личности / паспорт?Siin ei tohi viibida!Здесь нельзя находиться!