24 terms

phrasal verbs

Separable phrasal verbs in Lower Intermediate
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

check out
Prozkoumat
clean up
uklidit
figure out
vyřešit
fill out
vyplnit
hand out
rozdat
give up
vzdát něco
leave out
vynechat
look up
vyhledat
put on
obléct
try on
vyzkoušet oblečení
turn on
zapnout
turn off
vypnout
wake up
probudit se
think over
promyslet
put off
odložit
break down
rozbít se
put up with
tolerovat
split up
rozejít se
fall out
hádat se
get on
vycházet s někým
get over
přenést se přes něco
make up
udobřit se
go out with
Chodit s někým
run out of
Něco došlo