Frans H4 D (4vwo)

een ander, anderen
Click the card to flip 👆
1 / 30
Terms in this set (30)
zich uiten, zich uitdrukkens'exprimervan ijzeren ferde indrukl'impressionde vrijheidla libertébruinmarronhet voorwerpl'objethet kunstwerkl'oeuvre d'artde tegenstanderl'opposantdaarompar conséquenthet landschaple paysagede woordvoerderle porte-parolede reclamela publicitérechthoekigrectangulaireuitrustense reposerlijken opressembler àde maatschappijla sociétédonker, sombersombreallereersttout d'abordvan glasen verrelevendigvif