Only $2.99/month

Terms in this set (213)

ból w klatce piersiowej (okolica zamostkowa, promieniujący do pleców, szyi, barku itp., nasila się w pozycji leżącej)
tarcie osierdziowe (najlepiej słyszalne przy lewej stronie mostka, najgłośniej podczas wdechu, w pozycji siedzącej)
objawy zwiększonej objętości płynu w osierdziu ( np. ściszone tony)
EKG: obniżenie PQ w wielu21. Znaczenie oznaczania dimeru D w diagnostyce zatoru płucnego.*
Podejrzenie ZP bez wstząsu lub hipotonii > Ocena prawdopodobieństwa ZP w skalach Genewskiej i Wellsa > Niskie ryzyko : Zlecamy D-dimery
Badanie dodatkowe o wysokiej czułości, ale niskiej swoistości - jak pacjent ma D-dimery w normie, można wykluczyć ZP.
Jak ma podwyższone D-dimery > Zlecamy Angio CT^

22. Wymień najbardziej istotne zespoły kliniczne (co najmniej 3) będące skutkiem miażdżycy.*
- Udar mózgu/TIA/demencja
- Choroba wieńcowa (ostre zespoły wieńcowe, stabilna dławica piersiowa)
- Tętniak aorty
- Choroba tętnic obwodowych (chromanie przestankowe, krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych)^

23. Wymień główne leki stosowane w zapobieganiu progresji miażdżycy.*
- Leki hipolipemizujące - głównie statyny
- Leki hipotensyjne (Diuretyki tiazydowe, Beta-adrenolityki, Antagoniści wapnia, ACEi, sartany)
- Metformina (i inne do kontroli glikemii)

NIE kwas acetylosalicylowy !!^

24. Wskazania do leczenia rewaskularyzacyjnego u chorego ze zwężeniem miażdżycowym tętnicy nerkowej.*
Rewaskularyzacja jest wskazana w istotnym ZTN u chorych:
- Z nadciśnieniem tętniczym o niedawnym początku (z wyboru dla normalizacji BP
- Leczonych nieskutecznie
- z niewydolnością nerek lub pogorszeniem funkcji nerek, zwłaszcza po ACE-I lub ARB
- u chorych ze zmniejszeniem wymiaru nerki ukrwionej przez istotnie zwężoną tętnicę.
^
27. Ciężkie nadciśnienie tętnicze - rozpoznanie, leczenie*
Rozpoznanie : BP skurczowe >=180, rozkurczowe >=110

Leczenie :
Prezka : Leki hipotensyjne : Diuretyki tiazydowe, Beta-adrenolityki, Antagoniści wapnia, ACEi, sartany

Szczeklik - Niezwłoczna farmakoterapia + zmiana stylu życia
Stan pilny (bez powikłań narządowych) - dorażnie krótkodziałający lek hipotensyjny (kaptopryl, klonidyna) + modyfikacja przewlekłego
Stan naglący - leki hipotensyjne IV (nitroprusydek swodu, fenoldopam, nitrogliceryna, dihydralazyna, labetalol, esmolol, fentolamina, urapidyl)
^

28. Jakie zalecenia co do niefarmakologicznych metod leczenia nadciśnienia tętniczego wydasz pacjentowi w dniu wypisu ?*
- Zaprzestanie palenia tytoniu
- Dieta (sól, tłuszcze, kalorie, alkohol)
- Redukcja otyłości
- Aktywność fizyczna
- Zmniejszenie stresu
^

29. Wymień hormonalne przyczyny nadciśnienia tętniczego wtórnego*
Pierwotny hiperaldosteronizm (PHA) :
Gruczolak wydzielający aldosteron (APA)
Przerost kory nadnerczy (IHA)
Rodzinny hiperaldosteronizm typu I (GRA), II, III
Rak kory nadnerczy
Ektopowy guz wytwarzający aldosteron (nerka, jajnik) - rzadko
Pheochromocytoma i Paraganglioma (PPGL)
Genetycznie uwarunkowane zespoły PPGL
MEN typu 2A (Z. Sipple`a) MEN typu 2B
Choroba von Hippela - Lindaua
Nerwiakowłókniakowatość t.1
Zespół pheochromocytoma-paraganglioma

Złośliwy guz chromochłonny^


30. Podaj przykłady zapalnych chorób naczyń, różnicując je ze względu na kaliber naczynia: duże naczynia, średnie naczynia, drobne naczynia. *
a. duże i średnie naczynia:
zapalenie tętnic Takayasu (choroba bez tętna),
olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic,
b. małe i średnie naczynia:
choroba Buergera = zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń ^
31. Choroba Takayasu - obraz kliniczny:*
a. B. podmiotowe
objawy rzekomogrypowe/rzekomoreumatyczne (stan podgorączkowy, bóle mięśni i stawów),
zależne od lokalizacji zwężeń tętnic:
zawroty głowy,
omdlenia,
chromanie (kończyn górnych i/lub dolnych),
ból w KLP,
b. B. przedmiotowe
objawy niedokrwienia:
BRAK TĘTNA,
tętno asymetryczne na kończynach górnych,
szmery naczyniowe nad zwężonymi naczyniami,^
32. Podaj typowe objawy kliniczne zatorowości płucnej. *
a. duszność,
b. ból w klatce piersiowej,
c. zasłabnięcie,
d. krwioplucie,
e. niepokój,
f. potliwość. ^
33. Jakie badania zlecisz pacjentowi z podejrzeniem zatorowości płucnej celem potwierdzenia choroby i oceny rokowania. *
a. gazometria (saturacja),
b. EKG,
c. RTG klp,
d. ECHO,
e. D-dimery,
f. USG żył kk. dolnych,
g. TK. ^
34. Jakich objawów można spodziewać się w przebiegu kardiomiopatii przerostowej? *
a. DUSZNOŚĆ WYSIŁKOWA,
b. ból dławicowy,
c. kołatania serca,
d. zawroty głowy, omdlenia, stany przedomdleniowe,
e. szmer skurczowy przy lewym brzegu mostka, ^
35. Podaj klasyczne czynniki ryzyka miażdżycy *
a. hiperlipidemia,
b. otyłość lub dieta bogatokaloryczna, obfita w tłuszcze i węglowodany,
c. palenie papierosów,
d. nadciśnienie tętnicze,
e. cukrzyca,
f. brak aktywności fizycznej,
g. stresowy tryb życia,
h. dziedziczne zaburzenia gospodarki lipidowej i metabolizmu ściany naczyniowej,
i. zaburzenia procesu krzepnięcia krwi,
j. płeć męska^

36. Jakie są czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. *
TRIADA VIRCHOWA!
a. Zastój żylny:
unieruchomienie (udar mózgu, urazy, niewydolność serca, podeszły wiek),
znieczulenie,
urazy rdzenia,
ciąża,
żylaki,
otyłość.

b. Stany nadkrzepliwości:
nowotwory,
ciąża,
antykoncepcja,
posocznica,
HIT,
trombofilie,
nadpłytkowość,
poliglobulia,
wzrost stężenia fibrynogenu,
tromboplastyny tkankowe (uraz, płód)

c. Uszkodzenie śródbłonka :
zabiegi na żyłach,
cewnikowanie,
przebyta DVT,
uraz,
zakażenie/posocznica,
zapalenie naczyń,
radioterapia,
naciek nowotworowy ^

37. Wymień podstawowe grupy leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego *
a. diuretyki tiazydowe (preferowane tiazydopodobne: chlortalidon, indapamid, klopamid)
b. beta-adrenolityki (preferowane wazodylatacyjne: nebiwolol, karwedilol)
c. antagoniści kanałów wapniowych (pref. dihydropirydynowe: nifedypina, amlodypina)
d. ACE-I,
e. sartany = leki blokujące rec. AT1^

38. Czego oczekujesz zlecając usg jamy brzusznej w diagnostyce nadciśnienia - jak sformułować skierowanie na badanie by osiągnąć cel diagnostyczny tzn. co i dlaczego ma ocenić radiolog w tym badaniu *
Proszę o ocenę wielkości nerek, przepływów w tętnicach nerkowych oraz o ocenę nadnerczy w celu diagnostyki przyczyn wtórnego nadciśnienia tętniczego.^

48. Badania laboratoryjne w diagnostyce guza chromochłonnego o najwyższej czułości i swoistości *
Metoksykatecholaminy w osoczu, inne(cz. i swoistość nieopisana):frakcjonawane metoksykatecholaminy w DZM, Katecholaminy(NA, A) w DZM, VMA w DZM^
49. Metody leczenia zwężenia tętnicy nerkowej *
-zachowawcza- ACEI, sartany, antagoniści kanałów wapniowych
- rewaskularyzacja
-Angioplastyka tętnicy nerkowej(z wyboru w dysplazji włóknisto-mięśniowej)
-angioplastyka + stent^
50. Wskazania do leczenia operacyjnego w pierwotnym hiperaldosteronizmie *
-gruczolak wydzielający aldosteron
- duży(>3-3,5 cm) lub powiększający się guz(ryzyko raka)^
51. Powikłania nadciśnienia tętniczego *
-choroba wieńcowa
- udar
- demencja
- niewydolność serca
- niewydolność nerek
-chromanie przestankowe
b)nadciśnienie złośliwe:
-encefalopatia
-retinopatia
-niewydolność nerek^
52. Co to są domowe pomiary ciśnienia tętniczego *
Pomiary wykonywane samodzielnie przez chorego bądź jego domowników
Ważne w pomiarze domowym
- aparat walidowany(BHS)
- nie nadgarstkowy
- 2 razy na dobę
- równe odstępy czasowe
- po 2 pomiary na każdą porę
- przez kolejne 7 dni
- średnia ze wszystkich pomiarów z pominięciem wartości z 1 doby
Nadciśnienie: skurczowe ≥ 135 i/lub rozkurczowe ≥ 85^
53. Trendy w epidemiologii nadciśnienia tętniczego w Polsce*
Nierozpoznane 30%
Rozpoznane nieleczone 9%
Leczone nieskutecznie 36%
Leczone skuteczne 26%^
54. Leczenie izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego *
-modyfikacja stylu życia
- diuretyki tiazydowe
-antagoniści wapnia(DHP)
- ACEI i sartany(drugiego rzutu w terapii skojarzonej)^
55. Terapia nadciśnienia u pacjenta z przebytym epizodem naczyniowo-mózgowym *
- modyfikacja stylu życia
- sartany
-diuretyki
-ACEI(drugiego rzutu w terapii skojarzonej)^
56. Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjenta z przewlekłą chorobą nerek *
- pewno też modyfikacja stylu życia
- ACEI
-sartany^

57. Przeciwwskazania do stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny *
Ciąża, hiperkaliemia > 5,0 mmol/l, obustronne zwężenie tętnicy nerkowej lub jednej, obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, zwężenie tętnicy nerkowej przeszczepionej ^
58. Wskazania do pozagabinetowych pomiarów ciśnienia tętniczego*
Właściwa technika pomiaru • Aparat walidowany (BHS) • Nie nadgarstkowy • Pomiary 2- krotnie w ciągu doby • Równe odstępy czasowe (7:00 - 19:00, 8:00-20:00, ...) • Po 2 pomiary na każdą porę • Przez kolejne 7 dni • Średnia ze wszystkich pomiarów z pominięciem wartości z 1 doby^
59. Co to jest nadciśnienie zamaskowane i białego fartucha?*
Podejrzenie nadciśnienia białego fartucha - nadciśnienie tętnicze 1. stopnia w pomiarach gabinetowych / długotrwałe nadciśnienie tętnicze bez powikłań narządowych i/lub niskim globalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym /znaczne różnice BP w pomiarach gabinetowych (> 20 mm Hg) lub różnice między pomiarami domowymi a gabinetowym
Podejrzenie maskowanego nadciśnienia tętniczego - wysokie prawidłowe BP w gabinecie /prawidłowe BP w gabinecie przy istniejących subklinicznych uszkodzeniach narządowych lub wysokim globalnym ryzyku sercowo-naczyniowym / podejrzenie nadciśnienia nocnego i/lub nieprawidłowego profilu dobowego BP^
60. Definicja kardiomiopatii (rozpoznanie z wykluczenia). *
Kardiomiopatia to choroba mięśnia sercowego, w której jest on morfologicznie i czynnościowo nieprawidłowy, o ile nie występuje jednocześnie choroba wieńcowa, nadciśnienie, wada zastawkowa lub wrodzona wada serca na tyle istotna, by doprowadzić do obserwowanej patologii miokardium^
61. Podział kardiomiopatii (fenotyp/genetyka). *
Podział fenotypowy/czynnościowy (nieuwarunkowane genetycznie)
• Przerostowa (HCM)- otyłość, amyloidoza
• Rozstrzeniowa (DCM) - zapalenie mięśnia sercowego, alkohol, tachyarytmia
• Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ARVC)
• Restrykcyjna (RCM) - amyloidoza, promieniowanie, leki
• Niesklasyfikowana- takotsubo, zespół akinetycznego koniuszka
Podział genetyczny
• Rodzinna - uwarunkowana genetycznie - Niezidentyfikowany defekt genetyczny - Podtyp choroby • Niewystępująca rodzinnie - nieuwarunkowana genetycznie - Idiopatyczna - Podtyp choroby^
62. Śmiertelność chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową wraz z czynnikami rokowniczymi. *
Śmiertelność - 25% w ciągu roku - 50% w ciągu 5 lat - 25% poprawa
Czynniki rokownicze: Wymiar, EF, maksymalne zużycie tlenu^
63. Porównaj kardiomiopatię rozstrzeniową z przerostową pod względem etiologii, epidemiologii i chorującej populacji. *
Rozstrzeniowa - zapalenie mięśnia sercowego, alkohol, tachyarytmia/ Najczęstsza (60%; 5-8/100000/rok)/ kobiety w ciąży szczególna populacja, dzieci???
Przerostowa (HCM)- otyłość, amyloidoza/ Częstość występowania 20-230/100 000,70% rodzinnie,SCD ,Osoby młodsze , 25% dożywa 75r.z.^
64. Objawy osiowe w kardiomiopatii przerostowej wraz z ich patogenezą. *
Duszność wysiłkowa /Ból dławicowy / Zawroty głowy, omdlenia, stany przedomdleniowe / Szmer skurczowy przy lewym brzegu mostka, reagujący na zmiany gradientu ciśnień
Wszystko wynika z przerostu mięśnia lewej komoru i wzrostu gradientu ciśnień ^
65. Badania dodatkowe w kardiomiopatii przerostowej i co z nich wynika?*
EKG: cechy przerosty LK
• Holter EKG - zmiany imitują przebyty zawał (nie z prezki)
• Echo serca - LVOTO (left ventricular outflow tract obstruction)
• MR, TK
• Koronarografia - ocena miażdżycy która może być składową obiawów
• Badanie elektrofizjologiczne
• Badania genetyczne - mutacje genów powiązanych Kardiomiopatia (troponina T, łańcuch ciężki beta-miozyny, proteina C wiążąca miozynę).^
66. Leczenie farmakologiczne kardiomiopatii przerostowej:*
Beta adrenolityki
Werapamil
Dizopiramid
leczenie jak w niewydolności serca
Amiodaron w AF^

67. Podstawowe różnicowanie elektrokardiograficzne w kardiomiopatiach:*
k. przerostowa - cechy przerostu LV (zwiększona amplituda R lub S, obniżenie skośne do dołu odcinków ST, załamki T ujemne lub ujemno-dodatnie) źródło mp :p
k. restrykcyjna - uniesiony załamek p, obniżony załamek R, nadkomorowe zaburzenia rytmu
k. rozstrzeniowa - migotanie przedsionków, bloki pęczków Hisa, zaburzeia komorowe^

68. Podstawowe różnicowanie echokardiograficzne w kardiomiopatiach:*
k. przerostowa: uogólnione lub odcinkowe pogrubienia ściany LV (>15mm), bez poszerzenia jamy komory, hiperdynamiczna w skurczu. Zwężenie drogi odpływu lewej komory może być widoczne lub nie (występuje u 25%) aortalne lub śródjamowe
k. restrykcyjna: powiększenie przedsionków, zaburzenia czynności rozkurczowej
k. rozstrzeniowa: ścieńczenie ścian komór, poszerzenie jam serca, zaburzenia czynności skurczowej, skrzeplina, kontrast spontaniczny^

69. Zespół akinetycznego koniuszka - czynniki wywołujące i postulowany mechanizm powstania:*
Nagle występująca po dużym stresie psychicznym dysfunkcja LV, która szybko ustępuje; jest to rodzaj ogłuszenia mięśnia sercowego obejmującego głównie koniuszkową część ściany komory, któremu towarzyszy wzmożona kurczliwość części przypodstawnej. Występuje zazwyczaj u kobiet po menopauzie (>90%). W EKG: uniesienie odcinków ST, a następnie ujemne załamki T, co ze względu na ból w klatce piersiowej i niekiedy występujące zwiększenie (zwykle niewielkie) stężenia troponin sercowych we krwi wymaga różnicowania ze świeżym zawałem serca. Zmiany elektrokardiograficzne ustępują w ciągu 6-12 mies., znacznie później niż normalizuje się czynność skurczowa lewej komory. Rokowanie jest dobre. Śmiertelność 0-8%.
Na slajdzie jeszcze złamane serce, nagłe choroby, diagnostyka inwazyjna w okolicach klp.
^
70. Ocena ryzyka zatorowości płucnej:*
Ocena wczesnego zgonu:
1. Wysokie ryzyko: wstrząs, hipotensja < 90mmHg
2. Niewysokie ryzyko:
A) Pośrednie ryzyko:
Cechy dysfunkcji RV -powiększenie RV, wzrost ciśnienia w RV - ECHO
powiększenie RV - CT
wzrost BNP lub NT-proBNP
troponiny T i I
B) Niskie ryzyka:
0pkt w skali sPESI i bez ww. cech dysfunkcji serca

Jest jeszcze skala Wellsa - ocena kliniczna prawdopodobieństwa PE u chorych z PE niewysokiego ryzyka. U chorych z PE wyskokiego ryzyka prawdopodobieństwo kliniczne PE jest na ogół duże. Przykłady czynników: przebyta ZŻG/PE, zabieg chirurgiczny w ciągu 4 tyg., krwioplucie itp.. ^

71. Ocena ciężkości zatorowości płucnej:*
PESI:
wiek
płeć
nowotwór
przewlekła niewydolność serca
przewlekła choroba płuc
tętno > lub = 110/min
ciś. skurczowe < 100mmHg
częstość oddechów >30/min
zmiana stanu psychicznego
wysycenie Hb krwi tętniczej tlenem <90%^

72. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego na podstawie karty SCORE.*
Szacowania indywidualnego ryzyka zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowego (takiego jak zawał serca, udar mózgu, pęknięcie tętniaka aorty) w ciągu następnych 10 lat.
Czynniki: wiek, płeć, palenie tytoniu, poziom cholesterolu całkowitego, wartość skurczowego ciś. tętniczego. Oszacowanie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego jest niezbędne dla wdrożenia działań profilaktycznych.
^
73. Zastosowanie 24h pomiaru ciśnienia tętniczego:*
Potwierdzenie rozpoznania NT u pacjentów z nadciśnieniem 1. stopnia w pomiarach gabinetowych i niskim/umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Podejrzenie nadciśnienia białego fartucha • nadciśnienie tętnicze 1. stopnia w pomiarach gabinetowych • długotrwałe nadciśnienie tętnicze bez powikłań narządowych i/lub niskim globalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym
• znaczne różnice BP w pomiarach gabinetowych (> 20 mm Hg) lub różnice między pomiarami domowymi a gabinetowym
Wykrywanie prawdziwego lub rzekomego nadciśnienia opornego
Podejrzenie maskowanego NT • wysokie prawidłowe BP w gabinecie • prawidłowe BP w gabinecie przy istniejących subklinicznych uszkodzeniach narządowych lub wysokim globalnym ryzyku sercowo-naczyniowym
• podejrzenie nadciśnienia nocnego i/lub nieprawidłowego profilu dobowego BP
Podejrzenie hipotonii (zawroty głowy, upadki, zasłabnięcia, utraty przytomności) lub dysfunkcji układu autonomicznego
NT u kobiet w ciąży
NT u pacjentów z jaskrą
^
74. Pomiar ciśnienia tętniczego - opis metody.*
Pomiar powinien być dokonywany w pozycji siedzącej. Opaskę ciśnieniomierza zakładamy 2-3 cm powyżej zgięcia łokciowego, na wysokości serca. Łokieć powinien być podparty. Bardzo istotny jest dobór średnicy mankietu do wielkości ramienia - u osób o grubym ramieniu należy stosować szersze mankiety (zbyt wąski mankiet zawyża wartości ciśnienia tętniczego).
Ramię powyżej mankietu nie powinno być uciśnięte podciągniętym do góry rękawem bluzki czy koszuli, nie należy też zakładać mankietu na rękaw. W trakcie pomiaru ciśnienia badany nie może rozmawiać ani ruszać ręką. Stetoskop powinien być przyłożony do górnej części dołu łokciowego.
Po założeniu mankietu należy zamknąć zawór znajdujący się przy pompce połączonej z mankietem i ściskając pompkę napełniać mankiet. Należy pompować mankiet aż do osiągnięcia wartości o 30 mm Hg wyższej niż spodziewana wartość ciśnienia (prawidłowa lub dotychczas stwierdzana). Jeśli określenie wartości spodziewanej jest trudne lub niemożliwe, należy napełnić mankiet aż na słupku rtęci zostanie osiągnięta wartość ok. 210 mm Hg. Następnie zaczynamy bardzo powoli wypuszczać powietrze z mankietu, odkręcając zawór. Optymalna szybkość deflacji to 2-3 mmHg/s.
W momencie, gdy w słuchawkach usłyszymy pierwsze stuknięcia, możemy odczytać na skali wartość ciśnienia skurczowego.
Moment, w którym przestajemy je słyszeć, odpowiada wartości ciśnienia rozkurczowego.
Gdy ciśnienie jest mierzone pierwszy raz, pomiary powinny zostać dokonane na obu kończynach. Jeśli wartości różnią się istotnie, kolejnych pomiarów należy dokonywać konsekwentnie po tej stronie, po której ciśnienie było wyższe.^

75. Statyny vs fibraty w zaburzeniach lipidowych.*
Statyny blokuja synteze cholesterolu oraz nasilenie transkrypcji genu kodującego receptor dla LDL, wzrost liczby receptorów kodowanych przez ten gen na powierzchni błony komórkowej i zwiększenie wychwytu z krwi lipoprotein niskiej oraz pośredniej gęstości. Zmniejszają liczbę incydentów wieńcowych, zgonów spowodowanych chorobą wieńcową, udarów mózgu i zabiegów rewaskularyzacyjnych. Są dobrze tolerowane.
Fibraty podnosza stężenie lipazy lipoproteinowej, enzymu odpowiedzialnego miedzy innymi za rozkładanie trójglicerydów. Leki wpływają także na zwiększenie zużycia lipidów w wątrobie, wzrost poziomu HDL oraz nasilają proces oddawania lipidów z tkanek. Fibraty są wskazane zwłaszcza u pacjentów z przewagą trójglicerydów w obrazie zaburzeń lipidowych.
Polaczenie staty i fibryn Do połączeń bezpiecznych zalicza się stosowanie simwastatyny lub atorwastatyny z fenofibratem, niebezpieczne jest natomiast połączenie lowastatyny z gemfibrozylem. Ogólnie ocenia się, że ryzyko miopatii w trakcie leczenia skojarzonego statynami i fibratami wynosi około 0,2 proc. ^

76. Infekcyjne zapalenie wsierdzia - kryteria rozpoznania.*
W przypadku podejrzenia IZW zaleca się ocenę kliniczną w oparciu o kryteria Duke
2 duże lub 1 duże + 3 małe lub 5 małych --> rozpoznanie pewne
1 duże + 1 małe lub 3 małe --> rozpoznanie możliwe
Duże
1. dodatnie posiewy krwi (co najmniej 2 dodatnie posiewy, typowe bakterie)
2. zajęcie wsierdzia (typowe echo, nowa niedomykalność)
Małe
1. czynniki predysponujące
2. gorączka
3. objawy naczyniowe (zatorowość)
4. objawy immunologiczne
5. echo „niepewne"
6. posiewy „niepewne" ^

77. Hipotonia ortostatyczna - definicja. *
Hipotonia ortostatyczna jest to spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10 mmHg po 3 minutach od pionizacji lub spadek ciśnienia skurczowego do poziomu <90 mmHg, niezależnie od występowania objawów chorobowych ^

78. Proszę wymienić objawy fizykalne sugerujące obecność dużej ilości płynu w osierdziu:*
-powiększenie sylwetki serca
-ból w klatce piersiowej
-ciche tony serca
-tarcie osierdzia (bardzo zmienne, może zanikać przy zwiększeniu się objętości płynu)
-zanikanie uderzenia koniuszkowego (jeżeli wcześniej w ogóle było wyczuwalne)
-stłumienie poniżej kąta lewej łopatki - objaw Ewarta ^


79. Proszę omówić przydatność RTG klatki piersiowej w zatorowości płucnej *
Nie pozwala stwierdzic ani wykluczyc obecnosci ZP. Najczestsze nieprawidlowosci: powiekszenie sylwetki serca, plyn w jakie oplucnej, uniesiona kopula przepony, poszerzenie tetnicy plucnej, ognisko niedodmy, zageszczenia miazszowe. W ¼ wypadkow rtg jest prawidlowe. Zlotym standardem jest wykonanie angio-TK
^
80. Proszę opisać typowe zmiany w EKG i w gazometrii krwi tętniczej w zatorowości płucnej*
EKG: tachykardia, nadkomorowe zaburzenia rytmu, nieswoiste zmiany odcinka ST i zalamka T (typowo ujemne zalamki T w III i V1-V2). Moze byc wydluzenie odcinka PQ
Gazometria krwi tetniczej: Alkaloza oddechowa, hipoksemia, hipokapnia (następstwo hyperwentylcji).^
81. Proszę wymienić przynajmniej 3 główne czynniki ryzyka powstania tętniaka aorty wstępującej: *
Zespol Marfana, zespol Ehlersa i Danlosa typu IV, zwyrodnienie torbielowate aorty. ^

82. Proszę wymienić przynajmniej 2 odchylenia w badaniu fizykalnym mogące sugerować rozwarstwienie aorty piersiowej: *
Mozna stwierdzic nadcisnienie tetnicze, hipotensje, szmer rozkurczowy nad zastawka aortalna, deficyt tetna na konczynie. Dodatkowo jest to bardzo czesta choroba u ludzi z zespolem Marfana wiec czesto mozna zaobserwowac np dlugie, pajakowate palce. ^

83. Proszę opisać mechanizm i konsekwencje skurczowego zawężania w drodze odpływu z lewej komory w kardiomiopatii przerostowej. *
Zwezenie odplywu nastepuje w mechanizmie przerostu tylko podstawnej czesci przegrody (lub przegrody i sciany bocznej i gornej lewej komory). W 25% przypadkow towarzyszy temu ruch do przodu zastawki mitralnej w czasie skurczu oraz jej niedomykalnosc. Konsekwencje to bardzo wysokie cisnienie panujace w lewej komorze w czasie skurczu, oraz wszystkie typowe objawy dotyczace kardiomiopatii przerostowej takie jak: nagly zgon, omdlenia, niewydolnosc serca, niedokrwienie miesnia sercowego (nie wiem czy o to chodzilo...)^

89. Jakimi metodami diagnostycznymi potwierdzisz/ wykluczysz zatorowość płucną ? *
- angioCT
- scyntygrafia perfuzyjna płuc^
90. Definicja opornego NT *
NT określa się jako oporne, jeśli pomimo stosowania w optymalnych dawkach i we właściwym skojarzeniu ≥ 3 leków hipotensyjnych ( w tym diuretyku) nie udaje się uzyskać docelowego BP , w ciągu 3 miesięcy .^
91. Najczęstsze przyczyny opornego NT*
-nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących przyjmowania lekow hipotensyjnych / zmiany
zmiany stylu życia ( alkohol , fajki , nadmierne spożycie sodu, otyłość )
- niewłaściwe połączenie leków, zbyt małe dawki
- oporność rzekoma - błędy pomiaru ( za mały mankiet) / efekt białego fartucha
- obturacyjny bezdech senny
- stosowanie NLPZów ( interakcje lekowe )
- przyjmowanie leków zwiększających ciśnienie krwi
- zespół metaboliczny ( insulinooprność)
- postępująca niewydolność nerek
- nierozpoznane NT wtórne
- przewlekłe zespoły bólowe
- utrzymujące się stany lękowe / uczucie niepokoju^

92. Wymień grupy wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego*
-choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego
-zwężenie t. nerkowej
-Obturacyjny Bezdech Senny
-związane z ciążą
-zwężenie cieśni aorty
-niedomykalność aorty
-choroby układu nerwowego
- po zabiegach chirurgicznych
- związane z lekami i środkami chemicznymi
-przetoki tętniczo-żylne ^
93. Nerkowe przyczyny NT - podział, u kogo podejrzewać ?*
- choroby nerek
a) ostre i przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych
b) torbielowatość nerek
c) wodonercze
d) nefropatia cukrzycowa
- nadciśnienie naczynionerkowe
a) zwężenie t.nerkowej
b) zapalenie naczyń wewnątrznerkowych
- guzy wywodzące się z aparatu przykłębuszkowego nerek wydziel. w nadmiarze reninę
- zespoły pierwotnej retencji sodu - zespół Liddle'a, zespół Gordona^

94. Szmer skurczowy nad sercem- różnicowanie *
- kardiomiopatia przerostowa - przy lewym brzegu mostka, reagujący na zmiany gradientu ciśnień
- zweżenie zastawki aortalnej - 2 mż. po prawej stronie mostka, promieniuje do tt. Szyjnych
„stenoza aortalna- głośny „szorstki" u podstawy serca, promieniujący do szyi i obojczyków"
- niedomykalność mitralna - nad koniuszkiem serca, promieniuje do pachy ( ale może być niesłyszalny -w ostrej niedomykalności mitralnej )
- ubytek przegrody międzykomorowej - między IV a VI mż. po lewej stronie mostka , promieniuje wzdłuż przepony w prawo ^
95. Tamponada osierdzia - objawy *
TRIADA BECKA : 1. Hipotensja
2. Ciche tony serca
3. Nadmiernie wypełnione żyły szyjne

inne : -duszność nasilająca się w pozycji leżącej -tachykardia
-zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego - tętno paradoksalne
- kaszel - omdlenia
- dysfagia
^
96. Leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe - różnice i wskazania*
>> przeciwzakrzepowe <<
wskazanie : profilaktyka DVT , leczenie DVT , zatorowość płucna , migotanie przedsionków , po operacjach z wszczepieniem ciał obcych ( protezy , zastawki...)
UFH - heparyna niefrakcjonowana, więcej HIT II
LMWH - drobnocząsteczkowa , mniej HIT II
NOAC ( doustne- rywaroksaban, apiksaban, dabigatran)
- nie wymagają monitorowania INR
-szybszy i bardziej przewidywalny początek działania
- mniejsze ryzyko interakcji
- mniejsze ryzyko istotnych krwawień
AWK - unikać stosowania łącznie z NLPZ
à początkowo na zakładkę z heparyną

>> przeciwpłytkowe <<
wskazania - dadatek do p/zakrzepowych po zabiegach chirurgicznych , zapobieganiem udarom i zawałom serca na tle choroby niedokrwiennej
ASA + klopidogrel - zwiększone ryzyko krwawień
Dipirydamol - po wszczepieniu sztucznych zastawek

^
97. Metody pomiaru ciśnienia tętniczego i ich ograniczenia. Rozpoznanie nadciśnienia - kryteria. *
- średnie wartości ciśnienia ( wyliczone z co najmniej 2 pomiarow dokonanych podczas 2 różnych
wizyt) ≥ 140 mmHg dla skurczowego i/lub ≥ 90 mmHg dla rozkurczowego
- śr. Wartości ciśnienia (wyliczone z co najmniej 2 pomiarów podczas 1 wizyty) ≥ 180/ 110 mmHg
- na podstawie wiarygodnych danych z wywiadu lub dokumentacji pacjenta ( wartości ciśnienia lub fakt zażywania leków hipotensyjnych)

- sfingomanometr sprężynowy
- ciśnieniomierz elektroniczny
- automatyczny 24-godzinny pomiar BP (ABPM)

^
98. Najczęstsze przyczyny wtórnego nadciśnienia tętniczego (minimum 5, wersja: wymienić od najczęstszych do najrzadszych) *
- Przewlekle ch. Nerek
- Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego
- Zwężenie tętnicy nerkowej
-Obturacyjny bezdech senny
- Związane z ciążą
- Zwężenie cieśni aorty
- Niedomykalność aortalna^
99. Opisanie drogi jaką przemieszcza się skrzeplina z żył głębokich kończyny dolnej *
Zakrzepica żył głębokich ►Zator do łożyska płucnego ►Zatkanie części łożyska tętniczego w krążeniu płucnym ►Następstwa hemodynamiczne ►Rozpuszczenie skrzeplin ►Powrót do stanu wyjściowego
(Wolny fragment zakrzepu może oderwać się i z biegiem krwi dostać się do prawego przedsionka, prawej komory i dalej rozgałęzień tętnicy płucnej. Przy dużym materiale zatorowym dochodzi do zaklinowania go w przedsionku lub komorze i nagłego zgonu. Mniejsze fragmenty zatykają naczynia krążenia płucnego, doprowadzając do zatorowości płucnej.)^
100. Wskazania do leczenia przeciwzakrzepowego *
- Długotrwałe unieruchomienie/udar mózgu z porażeniem lub znacznym niedowładem kończyn/przebyta ŻChZZ/trombofilia wrodzona powodowana niedoborem naturalnego inhibitora krzepnięcia/obecność cewnika w dużych żyłach/żylaki kończyn dolnych/otyłość.....^
101. Jak rozpoznaje się zatorowość płucną/prawodopodobieństwo rozpoznania (skale Wellsa/Genewska*)
S. Wellsa
Przebyta ZZG lub ZP --- 1.5
Tetno >100 --- 1.5
Objawy kliniczne ZZG -- 3.0
Niedawna operacja/unier. --1.5
Krwioplucie --- 1.0
Nowotwor --- 1.0
Inna przyczyna niz ZP mniej prawdopodobna -- 3.0
Prawdopod. ZP
Niskie ( 0-1 ) Srednie ( 2-6 ) Wysokie ( >7 )
S. Genewska
Wiek > 65 -- 1.0
Wywiad ZChZZ --- 3.0
Operacja / zlamanie < 1 mies -- 2.0
Nowotwor zlosliwy --- 2.0
Bol KD jednostr. --- 3.0
Krwioplucie --- 2.0
HR 75-94 -- 3.0
HR >95 ---5.0
Bol na przebiegu ZG lub niesymetr. Obrzek KD --- 4.0
Prawd. Niskie 0-3 Srednie 4-10 Wysokie >11
^
102. Skale ryzyka w żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej *
Czynniki ryzyka VTE wg zaleceń American College of Chest Physicians (ACCP 7) § starszy wiek § unieruchomienie, niedowład § przebyta VTE § nowotwór § operacja § uraz/złamanie (biodro, noga) § otyłość § palenie tytoniu § ostra choroba internistyczna § trombofilia § żylaki § niewydolność serca/oddechowa § cewnik w żyle centralnej § zapalne choroby jelit § choroby mieloproliferacyjne § zespół nerczycowy § napadowa nocna hemoglobinuria § ciąża i połóg § estrogeny
Czynniki ryzyka VTE - badanie Sirius Czynnik ryzyka OR nowotwór złośliwy 18,00; VTE w wywiadach 15,60; ciąża 11,41; niewydolność serca 9,50; ch. neurologiczna z niedowładem 6,90; pogorszenie stanu ogólnego 5,75; unieruchomienie 5,61; otyłość 2,39.
^

103. Leki przeciwzakrzepowe *
Antagonisty witaminy K, Heparyna niefrakcjonowana, Heparyna drobnoczasteczkowa, inhibitory czynnika Xa, bezposredni inhibitor trombiny.^
104. Kliniczne manifestacje miażdżycy. *
§ Udar mózgu/TIA/demencja § Choroba wieńcowa (ostre zespoły wieńcowe, stabilna dławica piersiowa) § Tętniak aorty § Choroba tętnic obwodowych (chromanie przestankowe, krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych)^
105. Prewencja miażdżycy (ew. omówić dietę śródziemnomorską)*
§ Prewencja wtórna
l Jawna CVD - choroba wieńcowa, przebyty zawał serca/udar mózgu/rewaskularyzacja, objawowa miażdżyca w innych łożyskach naczyniowych (np. choroba tętnic obwodowych)
l Ekwiwalenty ryzyka (cukrzyca z czynnikami ryzyka/powikłaniami narządowymi, przewlekła choroba nerek z GFR < 30 ml/min)
§ Prewencja pierwotna
l Skala SCORE (wiek, płeć, cholesterol, ciśnienie tętnicze, palenie tytoniu)
l Inne czynniki/markery ryzyka
- zaprzestanie palenia tytoniu (czynnego i biernego) - zdrowa dieta - aktywność fizyczna - normalizacja masy ciała (BMI 20-25 kg/m2 , obwód pasa^
106. Leki przeciwmiażdżycowe.*
Azotany, beta-blokery, statyny, leki hypotensyjne^

107. Zasady leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia*
Leczenie w ośrodku z kardiochirurgią, dostępem do TEE (echo przezprzełykowe), dyżurem bakteriologicznym
Anybiotykoterapia:
- własna zastawka: B-laktam/vankomycyna + gentamycyna przez min. 4 tyg.
- sztuczna zastawka: B-laktam/vankomycyna + gentamycyna + rifampicyna przez 6-8 tyg.
Jeśli posiewy ujemne / przed otrzymaniem wyniku posiewu:
- własna zastawka: vankomycyna (4-6tyg.) + gentamycyna (2tyg)
- sztuczna zastawka: vankomycyna (4-6tyg) + rifampicyna (4-6tyg) + gentamycyna (2tyg)
Jeśli: niewydolność serca, gorączka >7 dni pomimo leczenia, zajęcie tkanek okołozastawkowych, nawracająca zatorowość, wczesne IZW na sztucznej zastawce, etiologia grzybicza -> kardiochirurgia^

108. Tętniak aorty brzusznej - postępowanie zachowawcze*
• Eliminacja czynników ryzyka (np. palenie, nadciśnienie)
• Monitorowanie (USG)
• Immunosupresja (tętniak zapalny)^
109.U kogo należy podejrzewać zespół Marfana?*
Dziedziczenie autosomalne dominujące, wysoki wzrost, szeroki zasięg ramion, szczupły, arachnodaktylia (długie, cienkie palce), wady wzroku, zwichnięcie soczewki, wady postawy/układu kostnego (skolioza, lejkowata klp), nadmierna ruchomość stawów. Wady układu krążenia - nadciśnienie, tętniaki i rozwarstwienie aorty.^

110. Przykłady wrodzonych trombofilii*
mutacja Leiden czynnika V
mutacja G20210A protrombiny
niedobór antytrombiny III
niedobór białka C
niedobór białka S
dysfibrynogenemia
zwiększona aktywność czynnika VIII
hiperhomocysteinemia
nadmiar PAI-1^

111. Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego*
• Zaprzestanie palenia tytoniu
• Dieta (sól, tłuszcze, kalorie, alkohol)
• Redukcja otyłości
• Aktywność fizyczna
• Zmniejszenie stresu^

112. Miażdżyca tętnic- podaj przykłady chorób nią wywołanych i omów obraz kliniczny jednej z
nich.*
- Udar mózgu/TIA/demencja
- Choroba wieńcowa (ostre zespoły wieńcowe, stabilna dławica piersiowa)
- Tętniak aorty
- Choroba tętnic obwodowych (chromanie przestankowe, krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych, martwica)
- Zmiany miażdżycowe i skrzepliny = materiał zatorowy


Tętniak aorty brzusznej obraz kliniczny:
Objawy podmiotowe:
- u większości chorych objawy nie występują
- najczęstszy objaw to stały, gniotący ból w śródbrzuszu, podbrzuszu lub okolicy lędźwiowej o charakterze ciągłym, rozrywającym. Utrzymuje się przez godziny a nawet dni
- ruch nie wpływa na natężenie bólu
- pojawienie się lub nasilenie bólu może zwiastować poszerzanie się i pęknięcie tętniaka
- pęknięciu tętniaka towarzyszy nagły ból pleców i brzucha, szybko rozwija się wstrząs hipowolemiczny

Objawy przedmiotowe:
- palpacyjnie można wybadać jeśli średnica >=50mm
- tętniaki często są tkliwe
- szmery nad aortą brzuszną
- u chorych z pękniętym tętniakiem wyczuwalny jest guz, dopóki nie wystąpi hipotensja
- patognomiczna triada objawów: ból brzucha/pleców, tętniący guz w brzuchu, hipotensja
- objawy mogą przypominać zapalenie uchyłków, kolkę jelitową lub krwawienie do przewodu pokarmowego^

113. Co rozumiesz pod pojęciem profilaktyki pierwotnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i
jakich pacjentów dotyczy?*
pierwotna profilaktyka przeciwzakrzepowa - stosowanie metod farmakologicznych lub fizycznych u chorych, u których istnieje ryzyko rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych np. przed zabiegami chirurgicznymi oraz w przypadkach ostrych chorób internistycznych czy neurologicznych
Farmakologiczne: heparyny niefrakcjonowana i drobnocząsteczkowa, OAC, NOAC, fondaparynuks, antagoniści wit. K
Mechaniczne: Pończochy o stopniowanym ucisku, zewnętrzny przerywany ucisk pneumatyczny, wczesne uruchomienie po operacji, Uniesienie kończyn dolnych, Redukcja masy ciała
Dotyczy pacjentów:
- z zapaleniem żył powierzchownych
- pacjentów chirurgicznych
- cieżka niewydolność serca
- ciężka choroba układu oddechowego
- chorzy leżący z czynnikami ryzyka: nowotwór, przebyta zakrzepica, posocznica, ostra choroba neurologiczna, zapalne choroby jelit, inne (wiek, otyłość, trombofilia, estrogeny)
^
Kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego.*
Średnie ciśnienie >=140 skurczowe i/lub >=90 rozkurczowe (z co najmniej dwóch pomiarów z co najmniej 2 różnych wizyt)
>=180/110 z dwóch pomiarów podczas jednej wizyty
>=135/85 w pomiarach domowych^
114. Kardiomiopatia rozstrzeniowa- objawy kliniczne, przyczyny*
Przyczyny: mutacje genetyczne, zapalenie, toksyny
Objawy:
• Objawy niewydolności zastoinowej
- Podmiotowe: duszność, orthopnoe, kaszel, świszczący oddech, męczliwość, zmniejszona wydolność wysiłkowa, kołatanie serca, zawroty głowy
- Przedmiotowe: przyspieszone oddychanie, trzeszczenia (+ świsty i furczenia) nad podstawą płuc, bladość i ochłodzenie skóry kończyn, potliwość
• Powiększenie sylwetki serca
• Szmer niedomykalności mitralnej
• III i IV ton

^
115. Rozwarstwienie aorty - obraz kliniczny*
-silny ból w KLP ( nie ustępuje po azotanach)
-objawy wstrząsu
-objawy neurologiczne ( niedokrwienie mózgu, zespół Hornera)
-objawy zawału serca ( objęcie rozwarstwieniem ujść t. wieńcowych)
- niewydolność serca ( niedomykalność aortalna)
-tamponada serca
-wysięk opłucnowy
-ostre uszkodzenie nerek ( zajęcie ujść t. nerkowych)
-ból brzucha ( zajęcie ujść t. krezkowych)
- wysokie ciśnienie/ hipotensja
-szmer rozkurczowy nad ujściem aorty ( niedomykalność zastawki aortalnej)
-deficyt tętna na jednej kończynie ^
116. Wymień hormonalne przyczyny nadciśnienia tętniczego i omów jedną z nich.*
-hiperaldosteronizm pierwotny
-zespół Cushinga
-guz chromochłonny- W wywiadzie napadowe podwyższenie ciśnienia tętniczego, ból głowy, wzmożona potliwość, kołatanie serca, bladość skóry, guz chromochłonny w wywiadzie rodzinnym.
Badanie przedmiotowe: skórne znamiona nerwiakowłókniakowatosci ( plamy kawy z mlekiem, nerwiakowłókniaki)
Badania I rzutu: oznaczenie wolnych metoksykatecholamin w osoczu lub moczu
Badania dodatkowe: TK, MR jamy brzusznej i miednicy , scyntygrafia z MIBG znakowaną, badania genetyczne ^
117. Zapalenie osierdzia - obraz kliniczny*
I)Ból w klatce piersiowej
-zwykle w okolicy zamostkowej
-promieniujący do pleców, szyi, ramion lub lewego barku
-nasilający się w pozycji leżącej
-zmniejszający się w pozycji siedzące przy pochyleniu do przodu
#zapalenie osierdzia infekcyjne
#zapalenie osierdzia w chorobach tkanki łącznej
-Ból często nie występuje w przypadku zaplenia osierdzia:
#gruźliczego
#nowotworowego
#w zaawansowanej niewydolności nerek
Ból w klatce piersiowej w zapaleniu osierdzia może być:
- dużym nasileniu
-o typie bólu opłucnowego
ostry
nasilający się przy oddychaniu, kaszlu
II)Tarcie osierdziowe
- najważniejszy ale zmienny i przemijający objaw fizykalny(może nie być obecny)
- wysoka częstotliwość dzwięku, charakter "trzeszczenia", "drapania"
- najlepiej słyszalne przy lewej stronie mostka, najgłośniej w czasie wydechu, w pozycji siedzącej, z pochyleniem do przodu
III) Zwiększenie objętości płynu w osierdziu może powodować:
-powiększenie sylwetki serca
- ból w klatce piersiowej
- ciche tony serca
- tarcie osierdzia (bardzo zmienne, może zanikać przy zwiększeniu sięobjętości płynu
-zanikanie uderzenia koniuszkowego (jeżeli wcześniej w ogóle było wyczuwalne)
-s tłumienie poniżej kąta lewej łopatki - objaw Ewarta^
118. Podaj definicję kardiomiopatii . Jakie znasz typy kardiomiopatii.*
Kardiomiopatia to choroba mięśnia sercowego, w której jest on morfologicznie i czynnościowo nieprawidłowy, o ile nie występuje jednocześnie choroba wieńcowa, nadciśnienie, wada zastawkowa lub wrodzona wada serca na tyle istotna, by doprowadzić do obserwowanej patologii miokardium
• Przerostowa (HCM)
• Rozstrzeniowa (DCM)
• Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ARVC)
• Restrykcyjna (RCM)
• Niesklasyfikowana (np. takotsubo)^
119.Jacy pacjenci należą do grupy ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej?*
starszy wiek
unieruchomienie, niedowład
przebyta VTE
nowotwór
operacja
uraz/złamanie (biodro, noga)
otyłość
palenie tytoniu
ostra choroba internistyczna
trombofilia
żylaki
niewydolność serca/oddechowa
cewnik w żyle centralnej
zapalne choroby jelit
choroby mieloproliferacyjne
zespół nerczycowy
napadowa nocna hemoglobinuria
ciąża i połóg
estrogeny^
120. Objawy kliniczne zakrzepowego zapalenia żył głębokich.*
Podmiotowe - ból, obrzęk, zaczerwienienie
Przedmiotowe - ucieplenie, bolesność, obrzęk, poszerzenie żył (krążenie oboczne), rumień, sinica
Objaw Homansa(Polega na wywołaniu znacznej bolesności w obrębie łydki i dołu podkolanowego podczas grzbietowego zgięcia stopy, przy zachowaniu wyprostowanego kolana )- mała czułość i swoistość
50% DVT bezobjawowe?
Rozpoznanie potwierdzone tylko u 20-40% pacjentów z klinicznym podejrzeniem DVT^

121. Kardiomiopatia przerostowa - obraz kliniczny, rozpoznanie*
Przerost ścian (ściany) LV > 15 mm (z wykluczeniem znanych przyczyn
• Częstość występowania 20-230/100 000
• 70% rodzinnie
• SCD
• Osoby młodsze
• 25% dożywa 75r.z
objawy
• Duszność wysiłkowa
• Ból dławicowy
• Zawroty głowy, omdlenia, stany przedomdleniowe
• Szmer skurczowy przy lewym brzegu mostka, reagujący na zmiany gradientu ciśnień
badania dodatkowe
• EKG: cechy przerosty LK
• Holter EKG
• Echo serca
- LVOTO (left ventricular outflow tract obstruction)
• MR, TK
• Koronarografia
• Badanie elektrofizjologiczne
• Badania genetyczne
różnicowanie
• Przerost w przebiegu
- NT
- Wady
- U sportowców ^ odprowadzeniach; uniesienie PQ w avR; uniesienie ST w wielu odprowadzeniach; obniżenie ST w avR; ujemne T w odprowadzeniach przedsercowych
Pomiar powinien być dokonywany w pozycji siedzącej. Opaskę ciśnieniomierza zakładamy 2-3 cm powyżej zgięcia łokciowego, na wysokości serca. Łokieć powinien być podparty. Bardzo istotny jest dobór średnicy mankietu do wielkości ramienia - u osób o grubym ramieniu należy stosować szersze mankiety (zbyt wąski mankiet zawyża wartości ciśnienia tętniczego).
Ramię powyżej mankietu nie powinno być uciśnięte podciągniętym do góry rękawem bluzki czy koszuli, nie należy też zakładać mankietu na rękaw. W trakcie pomiaru ciśnienia badany nie może rozmawiać ani ruszać ręką. Stetoskop powinien być przyłożony do górnej części dołu łokciowego.
Po założeniu mankietu należy zamknąć zawór znajdujący się przy pompce połączonej z mankietem i ściskając pompkę napełniać mankiet. Należy pompować mankiet aż do osiągnięcia wartości o 30 mm Hg wyższej niż spodziewana wartość ciśnienia (prawidłowa lub dotychczas stwierdzana). Jeśli określenie wartości spodziewanej jest trudne lub niemożliwe, należy napełnić mankiet aż na słupku rtęci zostanie osiągnięta wartość ok. 210 mm Hg. Następnie zaczynamy bardzo powoli wypuszczać powietrze z mankietu, odkręcając zawór. Optymalna szybkość deflacji to 2-3 mmHg/s.
W momencie, gdy w słuchawkach usłyszymy pierwsze stuknięcia, możemy odczytać na skali wartość ciśnienia skurczowego.
Moment, w którym przestajemy je słyszeć, odpowiada wartości ciśnienia rozkurczowego.
Gdy ciśnienie jest mierzone pierwszy raz, pomiary powinny zostać dokonane na obu kończynach. Jeśli wartości różnią się istotnie, kolejnych pomiarów należy dokonywać konsekwentnie po tej stronie, po której ciśnienie było wyższe.
Pomiar powinien być dokonywany w pozycji siedzącej. Opaskę ciśnieniomierza zakładamy 2-3 cm powyżej zgięcia łokciowego, na wysokości serca. Łokieć powinien być podparty. Bardzo istotny jest dobór średnicy mankietu do wielkości ramienia - u osób o grubym ramieniu należy stosować szersze mankiety (zbyt wąski mankiet zawyża wartości ciśnienia tętniczego).
Ramię powyżej mankietu nie powinno być uciśnięte podciągniętym do góry rękawem bluzki czy koszuli, nie należy też zakładać mankietu na rękaw. W trakcie pomiaru ciśnienia badany nie może rozmawiać ani ruszać ręką. Stetoskop powinien być przyłożony do górnej części dołu łokciowego.
Po założeniu mankietu należy zamknąć zawór znajdujący się przy pompce połączonej z mankietem i ściskając pompkę napełniać mankiet. Należy pompować mankiet aż do osiągnięcia wartości o 30 mm Hg wyższej niż spodziewana wartość ciśnienia (prawidłowa lub dotychczas stwierdzana). Jeśli określenie wartości spodziewanej jest trudne lub niemożliwe, należy napełnić mankiet aż na słupku rtęci zostanie osiągnięta wartość ok. 210 mm Hg. Następnie zaczynamy bardzo powoli wypuszczać powietrze z mankietu, odkręcając zawór. Optymalna szybkość deflacji to 2-3 mmHg/s.
W momencie, gdy w słuchawkach usłyszymy pierwsze stuknięcia, możemy odczytać na skali wartość ciśnienia skurczowego.
Moment, w którym przestajemy je słyszeć, odpowiada wartości ciśnienia rozkurczowego.
Gdy ciśnienie jest mierzone pierwszy raz, pomiary powinny zostać dokonane na obu kończynach. Jeśli wartości różnią się istotnie, kolejnych pomiarów należy dokonywać konsekwentnie po tej stronie, po której ciśnienie było wyższe.
Leczenie
Betaadrenolityki
• Werapamil
• Dizopiramid
• Leczenie jak w niewydolności serca
• Amiodaron w AF
• Leczenie inwazyjne
- Miektomia
- Ablacja przegrody (alkohol)
- ICD
- Przeszczepienie serca


122.Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe - obraz kliniczny
1) nagły początek nadciśnienia, wystąpienie nadciśnienia tętniczego przed 30. rż.
2) wystąpienie ciężkiego nadciśnienia tętniczego po 50. rż.
3) nadciśnienie tętnicze oporne lub złośliwe
4) pogorszenie czynności nerek po podaniu ACEI lub ARB
5) niewyjaśniony zanik nerki lub różnica w wielkości nerek >1,5 cm
6) niewyjaśnione postępujące upośledzenie czynności nerek
7) wielonaczyniowa choroba wieńcowa bez objawów klinicznych zwężenia tętnicy nerkowej lub choroba naczyń obwodowych
8) nagły niewyjaśniony obrzęk płuc
9) mała nerka bez choroby układu moczowego w wywiadach
10) niewyjaśniona zastoinowa niewydolność serca lub oporna dławica piersiowa
11) zmiany typu dysplazji włóknisto-mięśniowej w innych łożyskach naczyniowych.
W badaniu przedmiotowym można stwierdzić szmer w nadbrzuszu lub śródbrzuszu

123. Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych - objawy, postępowanie
Wstrzyknięcia / cewniki i.v.
Wędrujące / nawracające
— predyspozycja genetyczna
— może poprzedzać chorobę Bürgera lub nowotwór złośliwy
Objawy
— ból, obrzęk, zaczerwienienie, ucieplenie
— zgrubienia wzdłuż przebiegu żyły
Leczenie objawowe (np. leki p-bólowe, NLPZ)
Leczenie przeciwzakrzepowe przez 45 dni, jeżeli zakrzepica w kończynie dolnej na długości ≥ 5 cm (fondaparinuks lub LMWH)