34 terms

Chinese Book 2 - Lesson 9 (Jesstival)

Book 2 lesson 9
STUDY
PLAY
房子
fang2 zi
house
出租
chu1 zu1
to rent out
房东
fang2 dong1
landlord, owner
如果
ru2 guo3
if
zu1
to rent
ban1
to move
lou2
storey, floor
电梯
dian4 ti1
elevator
lei4
tired
锻炼
duan4 lian4
to exercise
tao4
a set of
电视机
dian4 shi4 ji1
TV
电冰箱
dian4 bing1 xiang1
refrigerator
洗衣机
xi3 yi1 ji1
washing machine
空调
kong1 tiao2
air conditioner
fu4
to pay
押金
ya1 jin1
deposit
合同
he2 tong
dai4
to take, bring, carry
生气
sheng1 qi4
be angry, annoyed
不像话
bu2 xiang4 hua4
unreasonable, too much
chai1
to remove
师傅
shi1 fu
technician
tai2
measure word for appliances/machines
jiu4
old
办法
ban4 fa3
way, method
只好
zhi3 hao3
to have to, be forced to
zhuang1
to install
一...就...
yi1... jiu4...
as soon as
电器
dian4 qi4
electrical equipment
song4
to send
公寓
gong1 yu4
apartment
卫生间
wei4 sheng1 jian1
toilet, bathroom
厨房
chu2 fang2
kitchen