288 terms

Naiv. Super. (Ch. 1-42)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

overbevist om
convinced of
dikt (s., et)
poem, poetry
å kjede seg (v., -et, et)
to bore oneself
sammendrag (s., et)
summary
ansvar (s., et)
responsibility
i tillegg
in addition
kelner (s., en)
waiter
å gråte (v., -et, -t)
to cry
å regne med (v., -et, -et)
to figure
det er en selvfølge
it goes without saying
stolt (adj.)
proud
sykkelhjelm (s., en)
bike helmet
å skremme (v., -te, -t)
to scare, frighten
å redde (v., -et, -et)
to save
tung (adj.)
heavy
å levere (v., -te, -t)
to deliver
å påkjøre (v, -te, -t)
to drive over
fattig (adj.)
poor
trist (adj.)
sad
selskap (s., et)
business
å behandle (v., -et, et)
to treat
høflig (adj.)
polite, politely
har råd til
can afford
ekkel (adj.)
disgusting
føle seg oven på
to feel on top of the world
å ombestemme seg (v, -te-, -t)
change one's mind
å angre (v, -et, -et)
to regret
sakte (adv)
slowly
sliten (adj.)
tired, worn out
plaster (s., en)
band-aid
å juble (v., -et, -et)
to cheer
sort (adj.)
black (Norwegians also use svart)
å forvirre (v. -te, -t)
to confuse
å gjelde (v., gjalt
to apply to
lek og moro
fun and games
å kaste (v., -et, -et)
to throw
å stjele (v., stjalte, stalt)
to steal
uteligger (s., en)
homeless person
tabuord (s., et)
taboo words/ dirty words
barnslig (adj.)
childish
å le (v., lo, ledd)
to laugh
samvittighet
conscience
går videre
to continue walking
å rive (v., revet, revet)
to pull down
raring (s., en)
weirdo, freak
å vurdere (v., -te, -t)
to consider
gjerne for meg
fine by me
å glede seg til
to look forward to
å beklage (v., -et, -et)
to apologize
å mase (v., -te, -t OR -et, et)
to nag
å peke (v., -te, -t)
to point
mål (s., et)
goal
tyggegummi (s., en)
chewing gum
disk (s., en)
counter
å oppleve (v., -de, d)
experience
å plage (v., -et, -et)
to bother
hvert øyeblikk
at any moment
å anta (v. -antok, antatt)
to assume
sammenheng (s., en)
context
noen sinne (adv.)
ever
å stå på (v. sto(d), stått)
to hang in there
hvem som helst
anybody
osv
etc. (literally, and so further [og så videre])
inntrykk (s., et)
impression
å stå i kø (v., sto(d), stått)
stand/ wait in line
å vurdere (v., -te, -t)
to consider
å ane (v., -te, -t)
to have an idea
mistanke (s., en)
suspicion
tull (s., et)
nonsense
poeng (s., et)
point
å tilby (v. -dde, -dd)
to offer
boks (s., en)
can
på vegne av
on behalf of
å legge merke til (v., la, lot)
notice
rent mel i posen
don't have a clear conscience (literally don't have pure flour in the bag)
å se bort ifra (v., så, sett)
to ignore
å finne på (v., fant, funnet)
to make up, think of
å innrømme (v., -te, -t)
to admit
noen sinne (adv.)
ever
spennende (adv.)
exciting
lærepenge (s., en)
lesson, rebuke
kvarter (s., et)
15 minutes, quarter
etter hvert (adv.)
eventually
kommer an på
depends on
å vinke (v. -et, et)
to wave
røntgen (s. en)
X-ray
å dumme seg ut
make a fool of oneself
sannsynlig (adj.)
likely, probable
behov (s. -et)
need
severdighet (s., -en)
tourist attraction
holdning (s., -en)
attitude, position
Du tuller ikke?
You're not teasing!
drit (s., -en)
crap
ha godt av (v., hadde, hatt)
have benefit from
kyllingsalat (s., -en)
chicken salad
forhold (s., -et)
relationship
klem (s., -en)
hug
sette pris på (v., satte, satt)
to appreciate, value
å unne meg (v., -te, t)
to indulge (oneself)
å oppsummere (v., -te, -t)
to sum up
forvirring (s., -en)
confusion
å grue seg til (v., -et, et)
to dread (oneself)
ikke kan komme på tale
is out of the question
poeng (s., -et)
point
å ta være på (v., tok, tatt)
to take care of
skummel (adj.)
scary
veileder (s., -en)
advisor
misunnelig (adj.)
envious
å spandere på (v., -te, t)
to pay for, treat
ikke engang
not even
for en gangs skyld
for once
lei av
tired of
klem (s., en)
hug
kle seg ut som (v. -dde, -dd)
dress up as
samle på (v. -et, -et)
collect
stenge (v. -te, -t)
close
baktanke (s., en)
ulterior motive
forsøk (s., et)
attempt
forventning (s., en)
expectation
kompis (s., en)
comrade
kvittering (s., en)
receipt
ane (v., -te, -t)
Pro
sannsynlighet (s., en)
probability
betale kontant
pay in cash
ikke engang
not even
forskjell (s., en)
a difference
å glede seg til (v., -et, -et)
to look forward to
overrasket (adj.)
surprised
skremmende (adj.)
frightening
boligblokk (s., en)
a high-rise apartment
heis (s., en)
an elevator
å ha lov til (v., hadde, har hatt)
to have
å synes synd på (v., syntes, har synes)
to feel sorry for
sammensatt (adj.)
complicated
slem (adj.)
mean, bad
pave (s., en)
a pope
setning (s., en)
a sentence
å oppdage (v., -et, -et)
to discover
å smake sin egen medisin (v., -te, -t)
to taste one's own medicine
enkel (adj.)
simple, easy
begeistret (adj.)
excited
spennende (adj.)
exciting
forklaring (s., ei/en)
an explanation
forskjell (s., en)
a difference
ansvarlig (adj.)
responsible
dum (adj.)
dumb
sikker (adj.)
sure, certain
uheldig (adj.)
unlucky
bakrus (s., en)
a hangover
handling (s., en)
a deed, action
reklame (s., en)
an advertisement
nyhet (s., en)
news
å betale (v., -te, -t)
to pay
å henge sammen (v., hang, har hengt)
to hang together
å sette pris på (v., satte, har satt)
to appreciate
meningsfull (adj.)
meaningful
begynnelse (s., en)
a beginning
perspektiv (s., et)
a perspective
slutt (s., en)
an end
å beskrive (v., beskrev, har beskrevet)
to describe
å le (v., lo, har ledd)
to laugh
å leke (v., -te, -t)
to play
å skje (v., -dde, -dd)
to happen
enig (adj.)
in agreement
uenig (adj.)
in disagreement
fotograf (s., en)
a photographer
kjæreste (s., en)
girlfriend/boyfriend
lapp (s., en)
a note, small piece of paper
å be (v., bad, har bedt)
to ask
å overnatte (v., -et, -et)
to stay overnight
å prøvekjøre (v., -te, -t)
to testdrive
å selge (v., solgte, har solgt)
to sell
lei seg (adj., leit, leie)
sad
pinlig (adj.)
embarrassing
takknemlig (adj.)
thankful
erfaring (s., ei/en)
experience
fugl (s., en)
a bird
å begrave (v., -de, -d)
to bury
å beskytte (v., -et, -et)
to protect
å finne (v., fant, finnet)
to find
å skade seg (v., -et, -et)
to injure oneself
død (adj.)
dead
frisk (adj.)
healthy
mulig (adj.)
possible
viktig (adj.)
important
å banke (v., -et, -et)
to pound
å be (v., bad, har bedt)
to ask
å forklare (forklarer, -te, -t)
to explain
tom (adj.)
empty
busk (s. en)
a bush
krokket (s. en)
croquet
liv (s. et)
a life
vegg (s. en)
a wall
å bryte sammen (v. brøt, har brutt)
to break down
å gråte (v. -t, -tt)
to cry
å krangle (v. -et, -et)
to quarrel
å møte veggen (v. -te, -t)
to hit the wall
å tape (v. -te, -t)
to lose
å vinne (v. vant, har vunnet)
to win
meningsløs (adj.)
meaningless
merkelig (adj.)
strange
mislykket (adj.)
unsuccessful
overveldende (adj.)
overwhelming
sint (adj.)
angry
sympatisk (adj.)
sympathetic
å bestemme (v. -te, -t)
to decide
å faxe (v. -et, -t)
to fax
å prøve (v. -et, -t)
to try
vesentlig (adj.)
essential
til slutt
in the end
historie (s., en)
a story
følelse (s., en)
a feeling, emotion
kjernekar (s., en)
a good guy, person
epletre (s., et)
an apple tree
verden (s., en)
a world
å betale (betaler, betalte, har betalt)
to pay
å fortelle (v., -te, -t)
to tell
å få (v., fikk, har fått)
to get, receive
å gi (v., ga(v), har gitt)
to give
å glemme (v., -te, -t)
to forget
å kaste (v., -et, -et)
to throw
å ødelegge (v., ødela, har ødelagt)
to ruin, destroy
ukentlig (adj., ukentlig, ukentlige)
weekly
fotoalbum (s., et):
a photo album
tanke (s., en)
a thought
tid (s., ei/en)
time
å handle om (v., -et, -et)
to be about
å takle (v., -et, -et)
to tackle, be able to handle
stresset (adj.)
stressed
urolig (adj.)
uneasy, nervous
klær (s. klærne)
clothing
læremester (s., en)
a mentor, teacher
mening (s., en)
a meaning
å besvime (v., -te, -t)
to faint
å beundre (v., -et, -et)
to admire
å forandre seg (v., -et, -et)
to change
å hjelpe (v., hjalp, har hjulpet)
to help
å leke (v., -te, -t)
to play
å lete etter (v., -te, -t)
to look for
ivrig (adj.)
enthusiastic
noe i veien
something wrong
bakgård (s., en)
a backyard
barnehage (s., en)
a daycare center
hjelm (s., en)
a helmet
å begeistre (v., -et, -et)
to enthuse, make one feel enthusiastic
å føle seg (v., -te, -t)
to feel
begeistret (adj.)
enthusiastic
redd (adj.)
afraid
tøff (adj.)
cool; tough
ukomplisert (adj.)
uncomplicated
å innrømme (v., -te, t)
to admit
urolig (adj.)
uneasy, nervous
tv-program (s., tv-programmet, tv-programmer, tv-programmene)
a tv program
å klare (v., -te, -t)
to manage, do
å lure på (v., -te, -t)
to wonder
å skape (v., -te, -t)
to create
dyr (s., -et)
an animal
hjelm (s., -et)
a helmet
kunnskap (s., -en)
knowledge
oversikt (s., -en)
an overview
skog (s., -en)
a forest, woods
å gå galt (v., gikk, har gått)
to go wrong
å minne (v., -et, -et)
to remind
å vite (v., vet, visste, har visst)
to know
flink til (adj., flinkt, flinke)
good at, competent
redd for (adj., redd, redde)
afraid of
viktig (adj., viktig, viktige)
important
musikkvideo (s., en)
a music video
å bekymre seg (v., -et, -et)
to worry
å drømme (v., -te, -t)
to dream
å oppdage (oppdager, oppdaget, har oppdaget)
to discover
å synge (v., sang, har sunget)
to sing
forskjellig (adj.)
different
sikker (adj.)
sure, certain
tøff (adj.)
cool; tough
sannsynligvis (adv.)
probably
tanke (s., en)
a thought
bankebrett (s., et)
a hammering toy
kunstner (s., en)
an artist
mening (s., ei/en)
a meaning
reise (s., en)
a trip
valg (s., et)
a choice
å beskrive (v., beskrev, har beskrevet)
to describe
å glemme (v., -te, -t)
to forget
å huske (v., -et, -et)
to remember
å male (v., -te, -t)
to paint
å unngå (v., unngikk, har unngått)
to avoid
dårlig (adj.)
bad
OTHER SETS BY THIS CREATOR