10 terms

nederlands

je moeder
STUDY
PLAY
implanteren
inzetten in levend weefsel
imponeren
indruk maken
improviseren
onvoorbereid uitvoeren
incasseren
innen
indexeren
!!!!!!
indoctrineren
een overtuiging opdringen
paraderen
een optocht houden
polemiseren
ruziemaken in een dagblad over een bepaald onderwerp
preciseren
nouwkeurig omschrijven
provoceren
uitdagen/uitlokken
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...