10 terms

nederlands

je moeder
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

implanteren
inzetten in levend weefsel
imponeren
indruk maken
improviseren
onvoorbereid uitvoeren
incasseren
innen
indexeren
!!!!!!
indoctrineren
een overtuiging opdringen
paraderen
een optocht houden
polemiseren
ruziemaken in een dagblad over een bepaald onderwerp
preciseren
nouwkeurig omschrijven
provoceren
uitdagen/uitlokken