40 terms

travail

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

le chef de service
osztályvezető
le collaborateur
munkatárs
un avocat
ügyvéd
le notaire
jegyző
le cadre
vezető
le supérieur
felettes
poser sa candidature
állásra jelentkezik
l'entretien d'embauche (m)
felvételi interjú
le contrat à durée déterminée CDD
határozott idejű szerződés
le contrat à durée indéterminée CDI
határozatlan idejű szerződés
la période d'essai
próbaidő
se syndicaliser
belép a szakszervezetbe
embaucher
alkalmaz, felvesz
organiser des formations
képzést szervez
augmenter le salaire
felelmeli a fizetést
accorder une avance
előleget ad
réduire les effectifs
csökkenti a létszámot
donner un préavis
felmond a dolgozónak
virer qqn
kirúg
renvoyer
elbocsát
free-lance
szabadúszó
fonctionnaire
közalkalmazott, köztisztviselő
l'esprit d'initiative (m)
kezdeményezőkészség
le manœuvre
segédmunkás
travailler au noir
feketén dolgozik
un travail saisonnier
idénymunka
gaspiller
pazarol
dépenser
költ
la prime
jutalom
une allocation familiale
családi pótlék
valorisant, -e
elismerést hozó
gratifiant, -e
sikerélményt adó
rébarbatif, -ve
érdektelen
prenant, -e
időigényes
usant, -e
kimerítő
dévalorisant, -e
lealacsonyító
compétent, -e
hozzáértő
disponible
elérhető
entreprenant, -e
vállalkozó szellemű
l'esprit d'équipe
csapatszellem