22 terms

Cymraeg 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Sut Mae
Hello/ How is it
Bore da
Good Morning
Prynhawn da
Good Afternoon
Noswaith dda
Good Evening
Beth yw'ch enw chi? (Formal/Plural)
What is your name?
Beth yw dy enw di? (Informal)
What is your name?
...dw i
I am...
Braf cwrdd â chi
Nice to meet you
Sut dych chi? (Formal/Plural)
How are you?
Sut rwyt ti? (Informal)
How are you?
Ble dych chi'n byw? (Formal/Plural)
Where do you live?
Ble rwyt ti'n byw? (Informal)
Where do you live?
Dw i'n byw yn...
I live in...
Ydych chi'n byw yn...? (Formal/Plural)
Do you live in...?
Wyt ti'n byw yn...? (Informal)
Do you live in...?
Os gwelwch yn dda
Please
Diolch
Thank you
Diolch yn fawr iawn
Thank you very much
Mae'n flin 'da fi (South Wales)
Sorry
Mae'n ddrwg gen i (North Wales)
Sorry
Beth yw'ch rhif ffôn chi? (Formal/Plural)
What is your phone number?
Beth yw dy rif ffôn di? (Informal)
What is your phone number?
OTHER SETS BY THIS CREATOR