173 terms

Positive English, Chapter 02, Personal information - Új szavak

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

address
cím
always
mindig
America
Amerika
American
amerikai
apartment
(US) lakás
apple
alma
at
-nál, -nél, -ban, -ben
aunt
nagynéni
Austria
Ausztria
backyard
(hátsó) udvar, kert
bed
ágy
big
nagy
birth
születés
book
könyv; lefoglalni (szállodai szobát)
born (to be)
születni
boy
fiú
bright
ragyogó, fényes
brother
fiútestvér
bus
busz
bush
bokor
buy, bought, bought
venni
by
által, mellett
catch, caught, caught
(járműre) felszállni; elcsípni, elfogni; (betegséget) elkapni
child, children
gyermek
citizen
állampolgár
city
nagyváros
company
vállalat, cég
conference
konferencia
copy
példány; másolni
corn
kukorica
cow
tehén
criterion, criteria
előfeltétel
date
dátum; randevú
daughter
lánya (valakinek)
disc
tárcsa, korong
disc plough
tárcsa (eke)
disco
diszkó
dozen
tucat
drive, drove, driven
(járművet) vezetni
engineer
mérnök
England
Anglia
factory
gyár
farm
gazdaság, tanya
farmer
gazdálkodó
female
fill
tölteni
first
első
first name
keresztnév
fish, fish
hal, halak
flat
(GB) lakás; lapos, sík
flowery
virágos
foot, feet
lábfej (lábfejek)
form
formanyomtatvány
France
Franciaország
get, got, got/(US gotten)
kapni
get up
felkelni
girl
lány
grandfather
nagyapa
grandmother
nagymama
grandparent
nagyszülő
grocery
élelmiszer
grow, grew, grown
nőni; termeszteni
guest
vendég
hat
kalap
high
magas
high school
középiskola
home
otthon
honourable
tiszteletbeli
horse
house
ház
hundred
száz
husband
férj
information
információ
jeans
farmer (ruha!)
job
munka
know, knew, known
ismerni, tudni
known
ismert
like
kedvelni, szeretni; mint
life, lives
élet, életek
live
élni, lakni; élő
long
hosszú
maize
(GB) kukorica
male
hímnemű, „férfi"
man, men
férfi
manager
menedzser, „igazgató", boltvezető
marital status
családi állapot
married
házas
month
hónap
move
mozogni; költözni
name
név
nationality
nemzetiség
near
közel
need
szükséges
noun
főnév
number
szám
occupation
foglalkozás
o'clock
óra
often
gyakran
on
-on, -en, -ön, rajta
once
egyszer
or
vagy
out
ki; kint
outside
kívül; a szabadban
pair
pár
parent
szülő
park
park; parkolni (járművel)
passport
útlevél
permanent
állandó
personal
személyes
place
hely
play
játszani; színdarab
plough (US: plough/plow)
eke; szántani
plural
többes szám
pool
medence
profession
hivatás
pub
„kocsma"
quite
meglehetősen
raise
(állatot) nevelni
rather
inkább
reading
olvasmány
reception
recepció
scissors
olló
second
második
select
választani
sex
(valaki) neme
sheep, sheep
birka (birkák)
shelf, shelves
polc
singular
egyes szám
sister
lánytestvér
small
kicsi
some
néhány, némi
son
(valaki) fia
south
dél (égtáj)
square
tér (településrész)
state
állam
status
helyzet, állapot
still
még
store
üzlet, bolt, áruház
street
utca
student
tanuló
study
tanulni; dolgozószoba
suburb
külváros
supporter
támogató, (pl. futball) szurkoló
sure
természetesen; biztosan
surname
vezetéknév
Sweden
Svédország
swim, swam, swum
úszni
swimming pool
úszómedence
teacher
tanár
then
akkor, azután
third
harmadik
time
idő
tomato
paradicsom
too
is, szintén; túlságosan
tooth, teeth
fog (fogak)
tourist
turista
tower
torony
town
város
toy
játék(szer)
tractor
traktor
train
vonat
travel
utazni
two
kettő
uncle
nagybácsi
united
egyesült
university
egyetem
up
fel
usually
általában
wanna = want to
akar
way
út; mód
weekend
hétvége
wheat
búza
woman, women
asszony
OTHER SETS BY THIS CREATOR