Try the fastest way to create flashcards

Chapter 01, Family: Useful expressions

Get a hint
adjoining areas
Click the card to flip 👆
1 / 55
1 / 55
Terms in this set (55)
környező területek
tehetős (gazdag)
(szülők által) előre elrendezett házasság
hírességek
kínai állatjegy
burgonyaszirom és mártás
polgári esküvő
általánosan feltételezett
(1) állag (2) következetesség
építőipari munkás
fogyasztói társadalom
további gyerekeket vállaltak
főtt reggeli
összefüggésben áll valamivel
hercegnő (általában saját jogán nem lehet királynő)