Dutch phrases

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Greeting
Begroeting
Hi!
Hallo!/Hi!
Good morning!
Goede morgen! /Goeie morgen! / Morgen!
Good afternoon!
Goede middag! / Goeie middag !
Good evening!
Goedenavond! / Goeienavond!
Welcome! (to greet someone)
Welkom!
Hello my friend!
Hallo vriend!
How are you? (friendly)
Hoe gaat het met je?
How are you? (polite)
Hoe gaat het met u?
I'm fine, thank you!
Goed, dank je! - Goed, dank u!
And you? (friendly)
En jij?
And you? (polite)
En u?
Good
Goed
Not so good
Niet zo goed
Long time no see
Lang niet gezien
I missed you
Ik heb je gemist
What's new?
Is er nog nieuws?
Nothing new
Geen nieuws
Thank you (very much)!
Dank je wel! - Dank u wel! (polite form)
You're welcome! (for "thank you")
Graag gedaan! / Tot je dienst! - Tot uw dienst! (polite)
My pleasure
Graag gedaan!
Come in! (or: enter!)
Binnen!
Make yourself at home!
Maak het je gemakkelijk! - Maak het u gemakkelijk! (polite)
Farewell Expressions
Afscheid nemen
Have a nice day!
Nog een prettige dag!
Good night!
Goedenavond! (also means:) Welterusten!
Good night and sweet dreams!
Welterusten en slaap lekker!
See you later!
Tot ziens/Tot kijk! / Doei! (familiar!)
See you soon!
Tot gauw!
See you tomorrow!
Tot morgen!
Good bye!
Tot ziens!
Have a good trip!
Goede reis! / Goeie reis!
I have to go
Ik moet nu gaan / Ik moet nu weg
I will be right back!
Ik ben zo terug!
Holidays and Wishes
Iemand iets toewensen
Good luck!
Succes!
Happy birthday!
Gefeliciteerd!
Happy new year!
Gelukkig nieuw jaar!
Merry Christmas!
Gelukkig kerstfeest!
Have a nice holiday!
Een prettige vakantie!
Have a nice weekend!
Prettig weekend!
Congratulations!
Gefeliciteerd!
Enjoy! (or: bon appetit)
Eet smakelijk!
Bless you (when sneezing)
Gezondheid!
Best wishes!
Beste wensen!
Cheers! (or: to your health)
Proost! / Op je gezondheid! - Op uw gezondheid! (polite)
Accept my best wishes
Ik wens je het beste! - Ik wens u het beste! (polite)
How to Introduce Yourself
Jezelf voorstellen
What's your name?
Hoe heet je! - Hoe heet u? (polite) / Hoe is je naam? - Hoe is uw naam? (polite)
My name is (John Doe)
Mijn naam is..../ Ik heet....
Nice to meet you!
Leuk je te ontmoeten! - Leuk u te ontmoeten! (polite)
Where are you from?
Waar kom je vandaan? - Waar komt u vandaan? (polite)
I'm from (the U.S/ the Netherlands)
Ik kom uit de Verenigde Staten/Nederland
I'm (American/ Dutch)
Ik ben Amerikaan/ Nederlander
Where do you live?
Waar woon je? - Waar woont u? (polite)
I live in (the U.S/ the Netherlands)
Ik woon in de Verenigde Staten/Nederland
Do you like it here?
Bevalt het je hier? - Bevalt het u hier? (polite)
the Netherlands is a beautiful country
Nederland is een prachtig land
What do you do for a living?
Wat doe je voor je beroep? - Wat doet u voor uw beroep? (polite)
I'm a (teacher/ student/ engineer)
Ik ben leraar/ben student/ingenieur
Do you speak (English/ Dutch)?
Spreek je Engels? - Spreekt u Engels? (polite) ? Nederlands?
Just a little
Een (klein) beetje
I like Dutch
Ik vind Nederlands leuk
I'm trying to learn Dutch
Ik probeer Nederlands te leren
It's a hard language
Het is een moeilijke taal
It's an easy language
Het is een makkelijke taal
Oh! That's good!
O, dat is mooi!
Can I practice with you?
Kan ik met je oefenen - kan ik met u oefenen? (polite form)
I will try my best to learn
Ik zal mijn best doen om het te leren
How old are you?
Hoe oud ben je?
I'm (twenty one, thirty two) years old
Ik ben (eenentwintig, tweeëndertig) jaar oud
It was nice talking to you!
Leuk met je gesproken te hebben! - Leuk met u gesproken te hebben!
It was nice meeting you!
Leuk je te hebben ontmoet! - Leuk u te hebben ontmoet!
Mr.../ Mrs. .../ Miss...
De heer.../ Mevrouw... / Juffrouw
This is my wife
Dit is mijn vrouw
This is my husband
Dit is mijn man
Say hi to Thomas for me
Doe Thomas de groeten van mij
Romance and Love Phrases
Romantiek
Are you free tomorrow evening?
Ben je morgenavond vrij?
I would like to invite you to dinner
Ik zou je graag uitnodigen om te komen eten
You look beautiful! (to a woman)
Je ziet er prachtig uit! - u ziet er prachtig uit! (polite form)
You have a beautiful name
Je hebt een mooie naam - u hebt een mooie naam (polite)
Can you tell me more about you?
Kun je me meer over jezelf vertellen? - Kunt u meer over uzelf vertellen? (polite)
Are you married?
Ben je getrouwd? - Bent u getrouwd? (polite form)
I'm single
Ik ben single (ik ben alleenstaand)
I'm married
Ik ben getrouwd
Can I have your phone number?
Kan ik je telefoonnummer krijgen?
Can I have your email?
Kan ik je emailadres krijgen?
Do you have any pictures of you?
Heb je ook foto's van jezelf?
Do you have children?
Heb je kinderen?
Would you like to go for a walk?
Heb je zin om te gaan wandelen?
I like you
Ik vind je leuk
I love you
Ik hou van je
You're very special!
Je bent heel bijzonder
You're very kind!
Je bent heel aardig
I'm very happy
Ik ben heel gelukkig
Would you marry me?
Wil je met me trouwen?
I'm just kidding
Ik maak maar een grapje
I'm serious
Ik meen het serieus
My heart speaks the language of love
Mijn hart spreekt de taal der liefde
Solving a Misunderstanding
Een misverstand oplossen
Sorry! (or: I beg your pardon!)
sorry! / pardon! (more formal)
Sorry (for a mistake)
Sorry!
No problem!
Geeft niet! / Hindert niet?
Can you repeat please?
Kun je dat herhalen? - Kunt u dat herhalen? (polite form)
Can you speak slowly?
Kun je langzaam spreken? - Kunt u langzaam spreken? (polite form)
Can you write it down?
Kun je het opschrijven? - Kunt u het opschrijven? (polite form)
Did you understand what I said?
Heb je begrepen wat ik zei? - Hebt u begrepen wat ik zei? (polite form)
I don't understand!
Ik begrijp het niet!
I don't know!
Ik weet het niet!
What's that called in Dutch?
Hoe heet dat in het Nederlands? / Hoe noem je dat in het Nederlands?
What does that word mean in English?
Wat betekent dat woord in het Engels?
How do you say "thanks" in Dutch?
Hoe zeg je "thank you" in het Nederlands?
What is this?
Wat is dit?
My Dutch is bad
Mijn Nederlands is slecht
Don't worry!
Maak je geen zorgen!
I agree with you
Ik ben het met je eens - Ik ben het met u eens
Is that right?
Is dat goed?
Is that wrong?
Is dat verkeerd?
What should I say?
Wat moet ik (dan) zeggen?
I just need to practice
Ik moet gewoon oefenen
Your Dutch is good
Jouw Nederlands is goed
I have an accent
Ik spreek met een accent
You don't have an accent
Jij spreekt zonder accent
Asking for Directions
Om hulp en naar de weg vragen
Excuse me! (before asking someone)
Meneer! (male)/ Mevrouw! (female)
I'm lost
Ik ben de weg kwijt
Can you help me?
Kun je me helpen? - Kunt u me helpen? (polite form)
Can I help you?
Kan ik je helpen? - Kan ik u helpen? (polite form)
I'm not from here
Ik kom hier niet vandaan
How can I get to (this place, this city)?
Hoe kom ik (daar, in die stad)?
Go straight
Ga rechtdoor
Then
Dan
Turn left
Sla linksaf / Ga linksaf
Turn right
Sla rechtsaf / Ga rechtsaf
Can you show me?
Kun je me dat aanwijzen? - Kunt u me dat aanwijzen? (polite form)
I can show you!
Dat kan ik je aanwijzen! - Dat kan ik u aanwijzen! (polite form)
Come with me!
Kom maar mee!
How long does it take to get there?
Hoe lang duurt het om daar te komen?
Downtown (city center)
In het centrum
Historic center (old city)
De oude binnenstad
It's near here
Het is hier dichtbij
It's far from here
Het is ver hiervandaan
Is it within walking distance?
Is het te lopen?
I'm looking for Mr. Smith
Ik zoek de heer Smith
One moment please!
Een ogenblik alsjeblieft! - Een ogenblik alstublieft! (polite form)
Hold on please! (when on the phone)
Blijf even aan de lijn! - Blijft u even aan de lijn alstublieft!
He is not here
Hij is er niet!
Airport
Vliegveld / Luchthaven
Bus station
Busstation
Train station
Treinstation
Taxi
Taxi
Near
Dichtbij
Far
Ver (weg)
Emergency Survival Phrases
Wat zeg je in geval van nood?
Help!
Help!
Stop!
Stop!
Fire!
Brand!
Thief!
Houd de dief!
Run!
Rennen!
Watch out! (or: be alert!)
Kijk uit!
Call the police!
Bel de politie!
Call a doctor!
Bel een dokter!
Call the ambulance!
Bel een ziekenwagen!
Are you okay?
Gaat het?
I feel sick
Ik ben misselijk
I need a doctor
Ik heb een dokter nodig
Accident
Ongeluk
Food poisoning
Voedselvergiftiging
Where is the closest pharmacy?
Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
It hurts here
Het doet hier pijn
It's urgent!
Het is dringend!
Calm down!
Rustig!
You will be okay!
Het komt goed met je!
Can you help me?
Kun je me helpen? - Kunt u me helpen? (polite form)
Can I help you?
Kan ik je helpen? - Kan ik u helpen? (polite form)
Hotel Restaurant Travel Phrases
Uitdrukkingen in de de horeca en op reis
I have a reservation (for a room)
Ik heb een kamer gereserveerd
Do you have rooms available?
Heeft u nog kamers beschikbaar?
With shower / With bathroom
Met douche/ Met badkamer
I would like a non-smoking room
Ik wil graag een kamer voor niet-rokers
What is the charge per night?
Hoeveel kost het per nacht?
I'm here on business /on vacation
Ik ben hier voor zaken / op vakantie
Dirty
Vuil
Clean
Schoon
Do you accept credit cards?
Accepteert u creditcards?
I'd like to rent a car
Ik wil graag een auto huren
How much will it cost?
Hoeveel kost dat?
A table for (one / two) please!
Een tafel voor (één persoon/twee personen) alstublieft!
Is this seat taken?
Is deze stoel vrij?
I'm vegetarian
Ik ben vegetariër
I don't eat pork
Ik eet geen varkensvlees
I don't drink alcohol
Ik drink geen alcohol
What's the name of this dish?
Hoe heet dit gerecht?
Waiter / waitress!
Ober / juffrouw!
Can we have the check please?
Kunnen we afrekenen?
It is very delicious!
Het is heel erg lekker!
I don't like it
Ik vind het niet lekker
Shopping Expressions
In de winkel
How much is this?
Hoeveel kost dit?
I'm just looking
Ik kijk even rond
I don't have change
Ik heb geen wisselgeld (geen kleingeld)
This is too expensive
Dit is te duur
Expensive
Duur
Cheap
Goedkoop
Daily Expressions
Wat uitdrukkingen
What time is it?
Hoe laat is het?
It's 3 o'clock
Het is 3 uur
Give me this!
Geef hier!
Are you sure?
Weet je het zeker? - Weet u het zeker? (polite form)
Take this! (when giving something)
Hier!
It's freezing (weather)
Het vriest
It's cold (weather)
Het is koud
It's hot (weather)
Het is heet / Het is warm
Do you like it?
Vind je het leuk?
I really like it!
Ik vind het/hem echt leuk!
I'm hungry
Ik heb honger
I'm thirsty
Ik heb dorst
He is funny
Hij is grappig
In The Morning
s Morgens
In the evening
s Avonds
At Night
s Nachts
Hurry up!
Haast je! / Schiet op!
This is nonsense! (or: this is craziness)
Dit is onzin!
My God! (to show amazement)
Mijn God!
Oh gosh! (when making a mistake)
Jeetje!
It sucks! (or: this is not good)
(dat is) Waardeloos!
What's wrong with you?
Wat is er met jou (aan de hand)?
Are you crazy?
Ben je gek?
Get lost! (or: go away!)
Duvel op!
Leave me alone!
Laat me met rust!
I'm not interested!
Ik heb geen interesse!
Dear John
Beste Jan
My trip was very nice
Mijn uitstapje/tochtje (=short) / reis (=longer)
The culture and people were very interesting
De cultuur en het lang waren heel interessant
I had a good time with you
Ik heb het leuk bij je gehad
I would love to visit your country again
Ik zou graag jouw land nog eens bezoeken
Don't forget to write me back from time to time
Vergeet niet om me zo nu en dan terug te schrijven
Short Expressions and words
Korte uitdrukkingen en woorden
Good
Goed
Bad
Slecht
So-so (or: not bad not good)
zo-zo / matig
Big
Groot
Small
Klein
Today
Vandaag
Now
Nu
Tomorrow
Morgen
Yesterday
Gisteren
Yes
Ja
No
Nee
Fast
Snel
Slow
Langzaam
Hot
Heet / warm
Cold
Koud
This
Dit
That
Dat
Here
Hier
There
Daar
Me (ie. Who did this? - Me)
Ik
You
Jij - u (polite form)
Him
Hij
Her
Haar
Us
Ons
Them
Zij
Really?
Werkelijk? / Echt?
Look!
Kijk!
What?
Wat?
Where?
Waar?
Who?
Wie?
How?
Hoe?
When?
When?
Why?
Waarom?
Zero
Nul
One
Een
Two
Twee
Three
Drie
Four
Vier
Five
Vijf
Six
Zes
Seven
Zeven
Eight
Acht
Nine
Negen
Ten
Tien