182 terms

Positive English, Chapter 05, The weather - Új szavak

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

according to
szerint
across
keresztül, át
adapt
átvesz, alkalmaz
again
újra
agent
ügynök
alone
egyedül
astronomer
csillagász
autumn (US: fall)
ősz
away
el, tova
bathing suit
fürdőruha (női)
beautiful
gyönyörű, szép
become, became, become
válni valamivé
bits
apró-cseprő
boiling
forrásban lévő
boil
forr; forralni
bored
unatkozó
bright
ragyogó
business
vállalkozás, üzlet
cake
sütemény, torta
Celsius
Celsius (fok)
centigrade
Celsius fok/skála
channel
csatorna
check
leellenőrizni, utánanézni; csekk (amire pénzt adnak!)
chilly
csípős (hideg)
chocolate
csokoládé
Christmas
karácsony
clear up
kitisztul (az ég)
climate
éghajlat
closer
közelebb
cloud
felhő
cloudy
felhős
Coke
Coca Cola
cold
hideg
compartment
fülke
compass
iránytű
compasses
körző
computer
számítógép
continental
szárazföldi
contrast
ellentét
cool
hűvös, lehűlni, hűteni; szleng: remek
country
ország; vidék
degree
fok; diploma
despite
ellenére
develop
kialakul; kifejleszt
down
le, lent
dry, dried, dried
szárítani; száraz
during
(ideje) alatt, közben
easily
könnyen
eastern
keleti
eastwards
keleti irányba
edging
szélénél elhalad
especially
különösen
except
kivéve
face
arc; szembesülni
fall
esni, hullani (US: ősz)
fast
gyors
fat
kövér
few
néhány
fog
köd
force
erő; kényszeríteni
forceful
erőteljes
forecast
előrejelzés
freeze, froze, frozen
fagyni
freezing
fagyos, fagyasztó (tulajdonság!)
fresh
friss
fresh water
édesvíz
frosty
fagyos
gale
„viharos szél"
glass
pohár; üveg (anyag)
glasses
szemüveg
goggles
védőszemüveg
gonna = going to
szándékozik
grass
Great Plains
Nagyalföld
green
zöld
guestroom
vendégszoba
hamburger
hamburger
hate
utálni, gyűlölni
hill
alacsonyabb hegy, domb
history
történelem
hope
remélni; remény
hot
forró; (szleng: divatos; szexi)
housetop = roof
háztető
icy
jeges
if
ha, vajon
indeed
valóban
instead of
helyett
invent
feltalál
Jamaica
Jamaica
last
utolsó
laughter
nevetés
law
jog, törvény
leave, left, left
elmenni, távozni, elhagyni; indulni
library
könyvtár
lonely
magányos
love
nagyon szeretni, imádni, szerelmesnek lenni; szerelem
lukewarm
langyos
major
fő, fontos; iskolai szak, valamilyen szakosnak lenni; őrnagy
management
menedzsment
matter
dolog, anyag
it doesn't matter
nem számít
maybe
talán
measure
mérni
Mediterranean
földközi-tengeri
mercury
higany
meteorology
meteorológia
Mexico
Mexikó
midday
dél (napszak - régies)
might
elképzelhető
mild
mérsékelt, enyhe
mile
mérföld (1 609,33 méter)
mix
keveredni; keverék
much
sok
nasty
csúnya (idő)
next
következő
north
észak
northern
északi
Northwest
északnyugat
other
másik
outburst
kitörés, kirobbanás, „zápor"
paper = newspaper
újság, hírlap
patch
folt
perhaps
talán
person
személy
physicist
fizikus
piece
darab
plains
síkság(ok)
point
pont
practice
gyakorlat
radio
rádió
rain
eső; esik
rainy
esős
reach
elérni
rest
pihenni; „a többi"
return
visszatérni; visszatérés
road
út
rush
rohanni
rush hour
csúcsforgalom
scale
skála
scrape
kaparni
sea
tenger
seem
tűnik
sell, sold, sold
eladni, árusítani
severe
súlyos
show, showed, shown
bemutatni; bemutató
side
oldal
simply
egyszerűen
sky
égbolt
snow
hó, havazni
south
dél (égtáj)
Southeast
délkelet
southerly
déli
Southwest
délnyugat
speed, sped, sped
gyorsít, száguld; gyorsaság
spill
(ki)ömleni
stop
leállni, abbahagyni
strengthen
megerősödni
strong
erős (fizikailag!)
such
ilyen, olyan
suit
ruha, öltöny, kosztüm; garnitúra; illeni valamihez/valakihez
sunshine
napsütés
sweet
édes; kedves, aranyos
temperature
hőmérséklet
thermometer
hőmérő
through
keresztül, át
tonight
ma este/éjjel
tree
fa (élő növény)
try
megpróbálni
turn
fordulni; változni; forduló, kanyar
use (for)
használni valamire
very
nagyon
wait
várni
want
akarni
warm
meleg
west
nyugat
wet
nedves, csapadékos
whereas
ugyanakkor
wind
szél
windscreen (US: windshield)
szélvédő (autón)
windy
szeles
winter
tél
world
világ