62 terms

Westhill - July 3 and 4 https://padlet.com/irmina_bz/mhxmewffcf66

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

outbid
przelicytować
perks
niefinansowe dodatki do wynagrodzenia
threat
zagrożenie, obawa
redundancy
zwolnienia
workload
nawał pracy
internship
praktyka (studencka)
breakdown
załamanie (np. nerwowe)
empowerment
upoważnienie, wznocnienie
fringe benefits
świadczenia dodatkowe np socjalne do wynagrodzenia
remuneration
wynagrodzenie, rekompensata
take industrial action
podjąć akcję protestacyjną
red tape
biurokracja
compensation package
świaczenia do wynagrodzenia
appraisal
ocena, wycena
demotivated
zdemotywowany
frustration
frustracja
authority
władza, autorytet
contributory pension
emerytura ze składek pracownika
tiles
płytki
protein
białko
cheat
oszukać
comfortable
wygodny (kanapa)
convenient
dogodny, wygodny
hussle
zamieszanie
foresee
przewidywać
gauge
ocenić, mierzyć
weight up
rozważyć, ważyć
undertaking
przedsięwzięcie
lending
pożyczanie
mitigate
łagodzić, uśmierzać
I'm all ears.
zamieniam się w słuch
siblings
rodzeństwo
statistically
statystycznie
encounter
napodkać
insure against
ubezpieczyć się od czegoś
be flooded
być zalanym
late
późno
lately
ostatnio
liability
odpowiedzialność prawna
recall
wycofywać (produkt)
lead
ołów
liabilities
zobowiązania finansowe
damages
odzszkodowanie
to sue sb
pozwać
bear the brunt
odczuć coś najbardziej
corner stone
kamień węgielny
buzzword
popularny zwrot, termin
seek
szukać
depot
magazyn, skład
antifreeze
odmrażacz
compound
złożony, dołożyć, pogorszyć (sytuację)
vulnerable
bezbronny, wrażliwy
immense
ogromny, bezgraniczny
immesurable
ogromny, niezmierzony
ultimately
ostatecznie, w rezultacie
miniscule
maleńki, miniaturowy
remote
daleki, mało prawdopodobny
significant
znaczący
neglect
zaniedbać, lekceważyć
negligible
nieistotny, pomijalny
imminent
bliski, nieuchronny
tremendous
ogromny, kolosalny